Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.

Nicole de Moor ontmoet commissaris Johansson over EU migratiepact

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor overlegde vandaag met Europees commissaris voor binnenlandse zaken Ylva Johansson over het Europees migratiepact, in aanloop naar het Belgische EU-voorzitterschap vanaf januari. De onderhandelingen over het pact zijn in volle gang. De Moor en Johansson spraken onder meer over hoe pact moet worden uitgevoerd eenmaal het er is.

Uitvoering Winterplan Fedasil

De ministerraad keurde vandaag twee maatregelen goed op voorstel van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor. Deze maatregelen kaderen in de verdere uitvoering van het Winterplan. Dit gaat om de uitbreiding van de opvang en begeleiding van asielzoekers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de verlenging van interim-arbeid bij Fedasil.

De Moor overlegt met Europees Parlement en ijvert voor verplichte grensprocedure in het Migratiepact

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor overlegt vandaag in Straatsburg met het Europees Parlement over de hervorming van het Europees asiel- en migratiebeleid. Om die hervorming tijdens het Belgische EU-voorzitterschap volgend voorjaar af te ronden, moeten het Europees Parlement en de lidstaten op één lijn gekregen worden.

La secrétaire d'État de Moor rend visite à une famille d'accueil d'un mineur étranger non accompagné : « un engagement fort que nous souhaitons encourager »

Hier, la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor, a rendu visite à une famille d'accueil d'un mineur étranger non accompagné (MENA) à Chaumont-Gistoux. Cette visite a permis à Mme de Moor d'écouter les expériences personnelles de la famille d'accueil et d'exprimer sa reconnaissance pour l'engagement précieux des familles d’accueil.

De Moor bezoekt vandaag Duitsland om het Migratiepact op het juiste spoor te houden

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, overlegt vandaag in Duitsland met de Duitse minister van binnenlandse zaken, Nancy Faeser, over de hervorming van het Europees asiel- en migratiebeleid. Deze ontmoeting kadert in de Europese tour die ze onderneemt om het Europees Migratiepact op het juiste spoor te houden en daarmee te landen tijdens het Belgische EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2024.

De Moor wil grootsteden meer ondersteunen bij migratie-uitdagingen

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, zat gisteren samen met burgmeesters en schepenen van de vijf grootsteden Antwerpen, Brussel, Gent, Charleroi en Luik. In de vijf grootsteden zijn bijna 320.000 vreemdelingen ingeschreven op een totaal van 1,4 miljoen inwoners. Dat is goed voor een vijfde van hun inwonersaantal. De Moor stelt voor om structureel een grootstedelijk overleg rond migratie te houden om de grootsteden meer ondersteunen bij de migratie-uitdagingen. 

De Moor lanceert preventiecampagne in Guinée: “nog beter dan terugkeer is tegengaan dat mensen naar hier komen”

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor zet een preventiecampagne op om irreguliere migratie uit Guinée tegen te gaan. Het land steeg in september naar de vijfde plaats van herkomstlanden met meeste asielzoekers. Dit jaar vroegen al 975 Guineeërs asiel aan in ons land, meer dan in heel vorig jaar (902). Nochtans blijkt drie kwart van de Guineeërs die asiel aanvragen na onderzoek geen nood te hebben aan bescherming.