Moldavië toegevoegd aan lijst veilige landen

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Jaarlijks wordt de lijst van veilige landen van herkomst vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Moldavië wordt dit jaar toegevoegd aan die lijst.

 

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) verleent iemand die om bescherming vraagt en afkomstig is uit een veilig land van herkomst alleen een beschermingsstatus wanneer hij of zij fundamentele redenen opgeeft waarom het land in zijn geval geen veilig land van herkomst is. Het CGVS kan de verzoeken om internationale bescherming van verzoekers die afkomstig zijn uit een veilig land van herkomst bovendien volgens een versnelde procedure behandelen.

Vorig jaar vroegen 986 Moldaviërs asiel aan in ons land. Geen enkele Moldaviër werd erkend als vluchteling.

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor: “Vandaag verblijven er 370 Moldaviërs in het opvangnetwerk, terwijl zij bijna nooit op de vlucht blijken te zijn voor vervolging. Door het land toe te voegen aan de lijst veilige landen kunnen die asielaanvragen sneller afgehandeld worden. Zo blijven die mensen niet onnodig in de asielprocedure of opvang zitten. De asielprocedure dient niet voor wie om economische redenen wil migreren.”

De lijst van veilige landen wordt vastgesteld op basis van de onafhankelijke beoordeling van het CGVS. Naast Moldavië worden volgende landen als veilige landen van herkomst beschouwd: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Kosovo, Montenegro, Servië en India.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.