Nicole de Moor: “Geen asiel voor extremistische haatpredikers”

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft aan het CGVS gevraagd om de erkenning als vluchteling in te trekken van de Palestijn Mohammed Khatib, leider van de Samidoun-organisatie. Dat laat staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor weten. DVZ neemt de beslissing op basis van informatie van de veiligheidsdiensten. Khatib staat bekend als extremistische haatprediker. Het CGVS beslist nu onafhankelijk wat er met de vluchtelingenstatus moet gebeuren.

Nicole de Moor: “De asielprocedure is er voor wie vlucht voor oorlog of onterechte vervolging. Er is geen plaats voor mensen die een gevaar vormen voor de samenleving. Ook als iemand al erkend is als vluchteling maar die persoon blijkt een extremist te zijn, kan de erkenning worden ingetrokken.”

Er bestaat een cel radicalisme bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze dienst werkt nauw samen met de verschillende veiligheidsdiensten voor de opvolging van personen die geen Belg zijn waarbij indicaties zijn van radicalisering, extremisme of gevaar voor de nationale veiligheid.

In het Migratiewetboek dat de Moor aan de regering voorlegt voorziet ze meer marge voor de DVZ en de staatssecretaris. Zij zullen onbeperkt de beëindiging kunnen vragen van een internationale beschermingsstatus indien er sprake is van fraude of van nieuwe elementen. Het is het CGVS dat daarover beslist. Tot nog toe bestaat er een tijdslimiet voor de DVZ en de Minister om dit te vragen aan het CGVS van 10 jaar bij fraude en 5 jaar bij nieuwe elementen. Na die termijnen kon enkel een beëindiging gebeuren op eigen initiatief van het CGVS. Indien de persoon in kwestie een gevaar vormt voor de samenleving of de nationale veiligheid kunnen de staatssecretaris en DVZ nu wel al onbeperkt de intrekking vragen.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.