Nicole de Moor

Staatssecretaris voor asiel en migratie

Nicole de Moor werd geboren in 1984 in Sint-Gillis-Waas. Ze studeerde van 2002 tot 2007 rechten aan de Universiteit Gent en behaalde daaropvolgend een Master of Laws in International and European Law, optie Public International Law aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoeksactiviteiten situeerden zich in het gebied van het internationaal, Europees en nationaal asiel- en migratierecht. Met andere woorden, haar studies bleken de perfecte bakermat te zijn waarin haar diepgewortelde interesse in asiel- en migratiebeleid kon ontkiemen.

Nadat een fundamentele basiskennis tijdens haar studies gelegd was, ging ze van 2008 tot 2009 aan de slag als juridisch adviseur bij het Vlaams Minderhedencentrum, nu het agentschap integratie en inburgering, waar ze zich inzette voor etnisch-culturele minderheidsgroepen.

Haar nieuwsgierigheid naar de achterliggende drijfveren van wereldwijde migratiestromen bleef echter kriebelen, waardoor ze zich van 2009 tot 2014 als doctoraatsstudente aan de Vakgroep Internationaal Publiekrecht van de Universiteit Gent onderdompelde in het onderzoek naar internationale migratie als mogelijke adaptatiestrategie voor gemeenschappen getroffen door milieudegradatie. Ondertussen mag ze zich door het succesvol afronden van haar proefschrift al sinds 2014 doctor in de rechten noemen.

Na het afronden van haar doctoraatsonderzoek, was ze werkzaam bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (2013-2014). Quasi gelijktijdig zette ze ook haar eerste voetstappen op het politiek toneel als migratiespecialiste op de kabinetten van CD&V-ministers Kris Peeters, Nathalie Muylle en Koen Geens. Daarbovenop werd ze in 2020, gevoed door haar verworven kennis en ervaring, kabinetschef van voormalig Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, die uiteindelijk de fakkel aan haar doorgaf. Op 28 juni 2022 legde ze dan ook zelf de eed af als Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Kortom, Nicole de Moor ontplooide zich in een relatief beperkte periode van gepassioneerde rechtenstudente tot de migratiespecialiste bij uitstek van de Wetstraat.

Blijf op de hoogte

Moldavië toegevoegd aan lijst veilige landen

Jaarlijks wordt de lijst van veilige landen van herkomst vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Moldavië wordt dit jaar toegevoegd aan die lijst.

 

België en Marokko gaan nauwer samenwerken rond terugkeer

België en Marokko gaan nauwer samenwerken rond migratie en terugkeer. Dat spraken beide landen af tijdens een ruime federale missie naar Marokko, met daarbij ook een delegatie bedrijven. Het is de eerste keer sinds 2014 dat de Hoge Gemengde Commissie samenkwam met Belgische en Marokkaanse regeringsleden.

Nicole de Moor: “Geen asiel voor extremistische haatpredikers”

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft aan het CGVS gevraagd om de erkenning als vluchteling in te trekken van de Palestijn Mohammed Khatib, leider van de Samidoun-organisatie. Dat laat staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor weten. DVZ neemt de beslissing op basis van informatie van de veiligheidsdiensten. Khatib staat bekend als extremistische haatprediker. Het CGVS beslist nu onafhankelijk wat er met de vluchtelingenstatus moet gebeuren.

Nicole de Moor: “Geen tijd verliezen met uitvoering Migratiepact”

Het Europees Parlement stemde vandaag in met het Europese Migratiepact. Daarmee wordt het na een proces van 8 jaar onderhandelen nu door het parlementair orgaan van de EU goedgekeurd. Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor nam de afgelopen jaren actief deel om die onderhandelingen tot een goed einde te laten lopen. Ze wil nu volle vaart zetten achter de uitvoering van het pact.

Minister Verlinden en Staatssecretaris de Moor willen dat de capaciteit voor gedwongen terugkeer wordt uitgebreid door het mogelijk te maken dat leden van het permanent korps van Frontex kunnen worden ingezet om de Federale Politie te ondersteunen

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor willen dat de capaciteit voor de gedwongen terugkeer wordt uitgebreid door het mogelijk te maken dat leden van het permanent korps van Frontex, dat is het Europees agentschap voor grensbewaking en kustbescherming, kunnen worden ingezet om de Federale Politie in deze opdracht te ondersteunen. Daarnaast zullen ze ook kunnen worden ingezet voor het uitvoeren van de grenscontroles. Daartoe heeft de ministerraad vandaag het wetsontwerp van minister Verlinden goedgekeurd. Hierdoor worden aan de Frontexleden de noodzakelijke wettelijke bevoegdheden toegekend om de opdrachten op ons grondgebied uit te voeren.

Meer buitenlands talent blijft in België dankzij ‘zoekjaar’

Steeds meer buitenlandse studenten en onderzoekers blijven na het einde van hun studies of onderzoek aan het werk in ons land en dragen zo bij aan onze economie. Dat blijkt uit cijfers die staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor vandaag voorstelde tijdens een bezoek aan het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). De Moor maakte het de afgelopen jaren voor buitenlandse studenten en onderzoekers mogelijk om via een ‘zoekjaar’ één jaar langer in ons land te blijven om werk te zoeken of een onderneming op te richten.

Nicole de Moor: “Vroeger was de logica dat als je studies of onderzoek gedaan was, je moest terugkeren naar je thuisland. Dat terwijl onze onderwijsinstellingen enorm in die mensen geïnvesteerd hebben. Met het zoekjaar geven we buitenlandse studenten en onderzoekers de kans om werk te zoeken in ons land of hier een onderneming op te richten. We zorgen op die manier dat zij een meerwaarde kunnen blijven betekenen voor onze economie.”

EU-burgers kunnen meteen aan het werk in ons land

Door een nieuw KB van staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor kunnen EU-burgers meteen aan het werk in ons land. Voortaan kunnen zij een Belgisch arbeidscontact afsluiten met hun eigen nationale identiteitskaart of paspoort. De Moor stelde de maatregel vandaag voor tijdens een bezoek aan de Gentse softwarebedrijf Teamleader, samen met Voka.

Nicole de Moor: “Veel bedrijven komen vandaag handen te kort. Als zij werknemers uit EU-landen willen aanwerven, moet dat snel kunnen gaan. We schrappen daarom verouderde en overbodige procedures. Ook voor gemeentes betekent dat veel minder werk. Als mensen willen bijdragen aan onze economie en welvaart, moet het snel kunnen gaan.”

Werkende asielzoekers dragen bij aan hun opvang

Asielzoekers die in een opvangcentrum verblijven en die werken, betalen een eerlijke bijdrage voor de opvangkosten. Naast een KB wordt dat ook via een wetsontwerp geregeld. Zo komt er dus een vaste wettelijke regeling. De ministerraad gaf hier vandaag groen licht voor.

Akkoord met Mauritanië, verlies van levens voorkomen.

“Wij hebben een Migratiepact gesloten voor een nieuw migratie- en asielsysteem in de EU. Alleen is dat niet voldoende. Wij hebben partnerschappen nodig met deze landen in Noord-Afrika om irregulier vertrek en verlies van levens te voorkomen. Migratie doeltreffend beheren is een Europese uitdaging die een collectieve reactie vereist”, verklaart Nicole de Moor vanuit Mauritanië. De Staatssecretaris voor asiel en migratie toont zich tevreden over het akkoord dat Europes Commissaris voor asiel en migratie, Ylva Johansson, vandaag ondertekende met Mauritanië.

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Nicole de Moor: “Het status-quo op vlak van migratie is onhoudbaar. De kans om meer terugkeer te organiseren ligt er, maar de oppositie weigert dit te stemmen en vertraagt vandaag alweer de noodzakelijke wetgeving die we nodig hebben om meer medewerking af te dwingen van mensen die weigeren terug te keren. Maar ik blijf volharden, de wet moet gestemd worden. Het is noodzakelijk om meer escorteurs in te zetten om terugkeer te begeleiden.”