België en Marokko gaan nauwer samenwerken rond terugkeer

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

België en Marokko gaan nauwer samenwerken rond migratie en terugkeer. Dat spraken beide landen af tijdens een ruime federale missie naar Marokko, met daarbij ook een delegatie bedrijven. Het is de eerste keer sinds 2014 dat de Hoge Gemengde Commissie samenkwam met Belgische en Marokkaanse regeringsleden.

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor: “Wie niet in ons land mag zijn moet terugkeren. In aanloop naar deze missie hebben we de samenwerking al voorzichtig kunnen verbeteren en we hebben nu afgesproken om nog nauwer samen te werken. Er zijn veel Marokkanen die op een legale manier verblijven in ons land en bijdragen aan onze economie, maar onwettig verblijf laten we niet toe.”

Marokko is een zeer belangrijke partner van België als het gaat over migratie. Er zijn bijna 80.000 Marokkanen die legaal verblijven in ons land. Elk jaar komen heel wat Marokkanen naar ons land om familie te bezoeken, te studeren of te werken. Tegelijkertijd is er ook een groot aantal mensen met de Marokkaanse nationaliteit in onwettig verblijf. Zij zijn de eerste nationaliteit bij intercepties van mensen in onwettig verblijf. Vorig jaar gebeurden ruim 5.000 intercepties van Marokkanen in onwettig verblijf. Marokkanen vormen ook de grootste niet-Belgische groep in de gevangenissen. 674 van hen hebben geen wettig verblijf en moeten terugkeren nadat ze vrijkomen. De afgelopen jaren werd al fors ingezet op tergkeerbegeleiding vanuit de gevangenissen, met succes.

Sinds eind vorig jaar is de samenwerking met Marokko al voorzichtig verbeterd. Het land levert sinds eind vorig jaar opnieuw doorreisdocumenten aan om mensen te kunnen terugsturen. Sinds begin dit jaar werden daardoor al 43 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd.

Er zijn afspraken gemaakt om een goede migratiedialoog aan te houden en de samenwerking rond terugkeer verder te versterken. Zo hebben de Marokkaanse autoriteiten zich sterk en duidelijk geëngageerd om mee te werken aan terugname van Marokkanen in onwettig verblijf. Verder engageert Marokko zich als belangrijk transitland om in te zetten op een sterker grensbeheer.

De Moor drong al langer aan op gezamenlijke missies naar herkomstlanden. Zo kan een bredere samenwerking worden aangegaan, met daarin migratie en terugkeer. Het zorgt er ook voor dat de regering met één stem spreekt en niet tegen elkaar uitgespeeld kan worden.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.