Akkoord met Mauritanië, verlies van levens voorkomen.

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

“Wij hebben een Migratiepact gesloten voor een nieuw migratie- en asielsysteem in de EU. Alleen is dat niet voldoende. Wij hebben partnerschappen nodig met deze landen in Noord-Afrika om irregulier vertrek en verlies van levens te voorkomen. Migratie doeltreffend beheren is een Europese uitdaging die een collectieve reactie vereist”, verklaart Nicole de Moor vanuit Mauritanië. De Staatssecretaris voor asiel en migratie toont zich tevreden over het akkoord dat Europes Commissaris voor asiel en migratie, Ylva Johansson, vandaag ondertekende met Mauritanië.

Tot half februari 2024 zijn er zo’n 12.000 aankomsten geweest op de Canarische eilanden, wat een stijging van 692% betekent in vergelijking met vorig jaar. Meer mensen vertrekken nu via Mauritanië dan via Senegal richting de Spaanse kust. De overgrote meerderheid van die migranten komt niet in aanmerking voor asiel in de Europese Unie, omdat ze niet op de vlucht zijn voor een conflict. Toch betalen mensen veel geld aan smokkelaars, stappen in kleine bootjes en beginnen aan gevaarlijke reizen over de Atlantische Oceaan. Mensen sterven onnodig en dit is onaanvaardbaar.

Dit legt een onhoudbare druk op nationale asieldiensten, beheer van de EU-grenzen en openbare diensten, en berooft tegelijkertijd de landen die aan Mauritanië grenzen van getalenteerde burgers. De EU blijft zich inzetten om vluchtelingen te helpen en biedt via dit partnerschap ondersteuning voor de opvang in Mauritanië. Dit door te investeren in de registratie van migranten, identificatie en de toegang tot sociaaleconomische diensten. Maar ook door in te zetten op preventiecampagnes over wie al dan niet aanspraak kan maken op asiel.

Naast een akkoord met Mauritanië hebben we ook nood aan een strategisch partnerschap met Egypte. Dit zal binnenkort ook ondertekend worden. Om meer controle te krijgen op migratiestromen vanuit deze regio sluit de Europese Commissie akkoorden met landen uit die regio. Deze partnerschappen gaan van politieke betrekkingen; macro-economische stabiliteit; investeringen en handel, met inbegrip van energie, water, voedselzekerheid en klimaatverandering; migratie; veiligheid, en onderwijs. 

Egypte is zowel een transit-, oorsprong- als bestemmingsland voor migranten. Er is een stijging van 61% procent aan vluchtelingen waar te nemen in Egypte. De Moor: “Wij moeten er alles aan doen om Egypte te ondersteunen om aan migratiebeheer en grensbeheer te doen. Egyptenaren gaan zelf ook weg uit hun land, dit is het 5e land van binnenkomsten in de EU, naast het feit dat er ook veel mensen vluchten naar Egypte. Een sterk partnerschap is meer dan noodzakelijk om hen niet alleen te laten in deze moeilijke opdracht.”

In juli 2023 werd een strategisch partnerschap met Tunesië afgesloten dat gaat over irreguliere migratie, economische ontwikkeling en hernieuwbare energie. Sedert de samenwerking zijn volgende zaken op het terrein vast te stellen; een daling van aankomsten door anti-smokkelacties van de Tunesische overheid, een versterking van de ontwikkelingsorganisaties UNHCR en IOM in Tunesië waardoor er tot 600 procent meer registraties gebeuren van migranten die zo niet in de illegaliteit verdwijnen en de organisatie van terugkeer naar Afrikaanse herkomstlanden vanuit Tunesië.  

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.