EU-burgers kunnen meteen aan het werk in ons land

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Door een nieuw KB van staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor kunnen EU-burgers meteen aan het werk in ons land. Voortaan kunnen zij een Belgisch arbeidscontact afsluiten met hun eigen nationale identiteitskaart of paspoort. De Moor stelde de maatregel vandaag voor tijdens een bezoek aan de Gentse softwarebedrijf Teamleader, samen met Voka.

Nicole de Moor: “Veel bedrijven komen vandaag handen te kort. Als zij werknemers uit EU-landen willen aanwerven, moet dat snel kunnen gaan. We schrappen daarom verouderde en overbodige procedures. Ook voor gemeentes betekent dat veel minder werk. Als mensen willen bijdragen aan onze economie en welvaart, moet het snel kunnen gaan.”

Vorig jaar sloten 31.438 EU-burgers een arbeidscontract af in ons land of gingen aan de slag als zelfstandige. Tot nog toe was de praktijk dat zij eerst een aanvraag tot inschrijving moesten doen bij het loket van de gemeente. Daar kregen zij een tijdelijk document, de ‘aanvraag voor een verklaring van inschrijving’ of bijlage 19. Met dat document konden zij dan bij de werkgever een arbeidscontract afsluiten. Daarna moesten zij opnieuw naar het loket van de gemeente om met dat arbeidscontract een elektronische verblijfskaart aan te vragen. Kortom, een erg omslachtige en belastende procedure voor alle betrokkenen.

Door te zorgen dat EU-burgers onmiddellijk een arbeidscontract kunnen afsluiten, kunnen zij meteen aan de slag. Met dat contract kunnen zij zich dan inschrijven in hun gemeente.

Hilde Schuddinck, gedelegeerd bestuurder Voka Oost-Vlaanderen: “Om onze economische groei -en dus onze welvaart- in de toekomst mogelijk te maken, zullen we specifiek talent vanuit de EU en daarbuiten naar onze regio moeten halen. De krapte op de arbeidsmarkt is immers nergens zo groot als in Oost-Vlaanderen. Elk initiatief die procedures verlicht, is dan ook broodnodig en erg welkom.”

Jeroen De Wit, CEO Teamleader: “Om als Belgische scale-up succesvol te zijn, is het cruciaal om het juiste talent in huis te hebben. En talent, dat kent natuurlijk geen grenzen. Wanneer we een vacature invullen, gaan we op zoek naar de juiste skills en fit en niet alleen naar bepaalde diploma's of achtergrond. Op dit moment stellen we bij Teamleader dan ook al mensen van 22 verschillende nationaliteiten te werk, en gezien de war for talent zal dat aantal wellicht in de toekomst nog verder toenemen.”

Ook voor steden en gemeentes betekent de rechtstreekse aanwerving een aanzienlijke besparing qua werklast. Voortaan zal nog maar één loketbezoek nodig zijn, voor het aanvragen van de elektronische verblijfskaart.

Isabelle Heyndrickx, Gents schepen van burgerzaken: “Vorig jaar mochten we in Gent 4.182 nieuwe werknemers uit de EU verwelkomen. De geschrapte procedures zorgen vooral voor een duidelijke administratieve vereenvoudiging bij de aanvrager. Dit zal bij zowel werkgever als werknemer een duidelijke efficiëntiewinst teweegbrengen. We danken staatssecretaris De Moor voor haar daadkracht en zo de administratie voor werkgever en werknemer tot een minimum te beperken.”

De belangrijkste nationaliteiten van EU-burgers die zich vorig jaar inschreven als werknemer of zelfstandige in ons land zijn Roemenen (9.028 personen), Fransen (4.474), Spanjaarden (2.828), Italianen (2.740), Bulgaren (2.515), Polen (2.354) en Nederlanders (1.831).

Er wordt gemikt op 1 juni voor de inwerkingtreding van het KB. Deze maatregel maakt ook deel uit van het wetboek gecontroleerde migratie dat de Moor aan de regering voorlegt.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.