Blijf op de hoogte

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Nicole de Moor: “Het status-quo op vlak van migratie is onhoudbaar. De kans om meer terugkeer te organiseren ligt er, maar de oppositie weigert dit te stemmen en vertraagt vandaag alweer de noodzakelijke wetgeving die we nodig hebben om meer medewerking af te dwingen van mensen die weigeren terug te keren. Maar ik blijf volharden, de wet moet gestemd worden. Het is noodzakelijk om meer escorteurs in te zetten om terugkeer te begeleiden.”

Deal Europees migratiepact zorgt er voor dat we eindelijk opnieuw controle over migratie nemen

In de vroege ochtend bereikten het Europees Parlement en de Europese lidstaten een akkoord over het Migratiepact. Dat is een ingrijpende en noodzakelijke hervorming van het Europese migratie en asielbeleid. Volgend jaar zal deze tekst ter stemming voorgelegd worden aan het Europees Parlement.

De Moor: “Met Migratiepact zou aantal asielzoekers in ons land dit jaar twee derde lager liggen”

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor wil met het Europese Asiel- en Migratiepact meer controle krijgen over migratie en zorgen dat er minder mensen die géén nood hebben aan bescherming toekomen in ons land.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.

De Moor wil grootsteden meer ondersteunen bij migratie-uitdagingen

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, zat gisteren samen met burgmeesters en schepenen van de vijf grootsteden Antwerpen, Brussel, Gent, Charleroi en Luik. In de vijf grootsteden zijn bijna 320.000 vreemdelingen ingeschreven op een totaal van 1,4 miljoen inwoners. Dat is goed voor een vijfde van hun inwonersaantal. De Moor stelt voor om structureel een grootstedelijk overleg rond migratie te houden om de grootsteden meer ondersteunen bij de migratie-uitdagingen. 

Automatisering inreisverboden zorgt voor striktere controle

Het bijhouden van de nationale inreisverboden wordt volledig geautomatiseerd. Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, zorgt zo voor een striktere controle. Dit wordt vastgelegd in een nieuwe protocol tussen de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de politie. Samen met waarnemend burgemeester van de stad Dendermonde, Leen Dierick, stelde ze de nieuwe manier van werken voor bij een plaatsbezoek aan Dendermonde. Jaarlijks doet de lokale politie zo’n 100-tal vaststelling van mensen zonder papieren in de stad.

Nicole de Moor is tevreden met doorbraak op Europese top over asiel en migratie

De Europese ministers die bevoegd zijn voor asiel en migratie zijn donderdag tot een akkoord gekomen die de toekomst van het Europees migratiebeleid zal bepalen. De afspraken die gemaakt zijn moeten zorgen voor een gecontroleerd asiel en migratiebeleid. 

Meer dan 1.200 asielzoekers verlieten opvang door nieuwe maatregelen

Meer asielzoekers verlaten de asielopvang en de wachtlijst daalt voor het eerst. Staatssecretaris de Moor nam verschillende maatregelen om procedures te versnellen en de duur van de asielopvang te verkorten. Die hebben effect, want al meer dan 1.200 asielzoekers verlieten daardoor het opvangnetwerk.

De Moor werkt actief op EU toneel om vooruitgang te boeken op migratiebeleid

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, spreekt vandaag in de LIBE-commissie van het Europees Parlement over het migratiebeleid.

Nicole de Moor roept IMC arbeidsmigratie samen voor betere bescherming en integratie van arbeidsmigranten

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor roept een Interministeriële conferentie Migratie en Integratie samen rond het thema arbeidsmigratie. Ze wil procedures sneller en efficiënter maken en werknemers beter beschermen.