Blijf op de hoogte

Laatste busje met fysieke documenten vertrokken, toekomstvisie voor de migratiediensten

Vandaag is het laatste busje met fysieke documenten/stapels documenten vertrokken van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Dat bespaart maar liefst 5 ton papier per maand. Dat betekent ook het einde van dagelijkse ritten tussen de twee diensten en dat 2 keer per dag. Maar nog beter: de medewerkers van beide organisaties hebben de volledige dossiers nu digitaal ter beschikking.

De Moor wil asielaanvragen van Moldaviërs en Congolezen zo snel mogelijk afhandelen

In de eerste vier maanden van dit jaar nam het aantal asielaanvragen uit Congo en Moldavië toe met respectievelijk 22 en 16 procent. Nochtans krijgen asielzoekers uit die landen maar zelden bescherming in ons land. Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor wil die dossiers zo snel mogelijk afhandelen. Sinds 1 februari bestaat daarvoor een fast-trackprocedure.

 

Meer buitenlands talent blijft in België dankzij ‘zoekjaar’

Steeds meer buitenlandse studenten en onderzoekers blijven na het einde van hun studies of onderzoek aan het werk in ons land en dragen zo bij aan onze economie. Dat blijkt uit cijfers die staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor vandaag voorstelde tijdens een bezoek aan het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). De Moor maakte het de afgelopen jaren voor buitenlandse studenten en onderzoekers mogelijk om via een ‘zoekjaar’ één jaar langer in ons land te blijven om werk te zoeken of een onderneming op te richten.

Nicole de Moor: “Vroeger was de logica dat als je studies of onderzoek gedaan was, je moest terugkeren naar je thuisland. Dat terwijl onze onderwijsinstellingen enorm in die mensen geïnvesteerd hebben. Met het zoekjaar geven we buitenlandse studenten en onderzoekers de kans om werk te zoeken in ons land of hier een onderneming op te richten. We zorgen op die manier dat zij een meerwaarde kunnen blijven betekenen voor onze economie.”

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Nicole de Moor: “Het status-quo op vlak van migratie is onhoudbaar. De kans om meer terugkeer te organiseren ligt er, maar de oppositie weigert dit te stemmen en vertraagt vandaag alweer de noodzakelijke wetgeving die we nodig hebben om meer medewerking af te dwingen van mensen die weigeren terug te keren. Maar ik blijf volharden, de wet moet gestemd worden. Het is noodzakelijk om meer escorteurs in te zetten om terugkeer te begeleiden.”

Deal Europees migratiepact zorgt er voor dat we eindelijk opnieuw controle over migratie nemen

In de vroege ochtend bereikten het Europees Parlement en de Europese lidstaten een akkoord over het Migratiepact. Dat is een ingrijpende en noodzakelijke hervorming van het Europese migratie en asielbeleid. Volgend jaar zal deze tekst ter stemming voorgelegd worden aan het Europees Parlement.

De Moor: “Met Migratiepact zou aantal asielzoekers in ons land dit jaar twee derde lager liggen”

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor wil met het Europese Asiel- en Migratiepact meer controle krijgen over migratie en zorgen dat er minder mensen die géén nood hebben aan bescherming toekomen in ons land.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.

De Moor wil grootsteden meer ondersteunen bij migratie-uitdagingen

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, zat gisteren samen met burgmeesters en schepenen van de vijf grootsteden Antwerpen, Brussel, Gent, Charleroi en Luik. In de vijf grootsteden zijn bijna 320.000 vreemdelingen ingeschreven op een totaal van 1,4 miljoen inwoners. Dat is goed voor een vijfde van hun inwonersaantal. De Moor stelt voor om structureel een grootstedelijk overleg rond migratie te houden om de grootsteden meer ondersteunen bij de migratie-uitdagingen. 

Automatisering inreisverboden zorgt voor striktere controle

Het bijhouden van de nationale inreisverboden wordt volledig geautomatiseerd. Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, zorgt zo voor een striktere controle. Dit wordt vastgelegd in een nieuwe protocol tussen de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de politie. Samen met waarnemend burgemeester van de stad Dendermonde, Leen Dierick, stelde ze de nieuwe manier van werken voor bij een plaatsbezoek aan Dendermonde. Jaarlijks doet de lokale politie zo’n 100-tal vaststelling van mensen zonder papieren in de stad.

Nicole de Moor is tevreden met doorbraak op Europese top over asiel en migratie

De Europese ministers die bevoegd zijn voor asiel en migratie zijn donderdag tot een akkoord gekomen die de toekomst van het Europees migratiebeleid zal bepalen. De afspraken die gemaakt zijn moeten zorgen voor een gecontroleerd asiel en migratiebeleid.