Nicole de Moor: “Geen tijd verliezen met uitvoering Migratiepact”

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Het Europees Parlement stemde vandaag in met het Europese Migratiepact. Daarmee wordt het na een proces van 8 jaar onderhandelen nu door het parlementair orgaan van de EU goedgekeurd. Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor nam de afgelopen jaren actief deel om die onderhandelingen tot een goed einde te laten lopen. Ze wil nu volle vaart zetten achter de uitvoering van het pact.

Nicole de Moor: “Wij gaan nu over tot het in werking laten treden van de woorden op papier. Een Europees systeem dat de komende jaren zorgt voor meer controle over migratie. Elke dag zullen mensen in de verschillende Europese landen grenzen moeten controleren, procedures uitvoeren en beslissingen nemen. Daar gaan we meteen mee aan de slag, er is geen tijd te verliezen.”

Eind deze maand organiseert de Moor in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap een conferentie met alle bevoegde Europese ministers en de betrokken organisaties van de Europese Unie om zich te buigen over de uitvoering van het pact.

Het Migratiepact zal de komende jaren voor grote veranderingen zorgen in het Europese migratiebeheer. Zo komen er strengere controles aan de Europese buitengrenzen. Het moet voor iedereen duidelijk worden vastgelegd hoe iedereen aan die buitengrens gescreend wordt, vingerafdrukken en biometrische gegevens in een database worden geplaatst die door elke lidstaat te checken zal zijn. Mensen die klaarblijkelijk niet in aanmerking komen voor asiel in Europa, zullen dan meteen aan de buitengrenzen hun procedure behandeld zien op een versnelde manier. Ook hun terugkeer wordt meteen van daaruit georganiseerd. Aan de buitengrenzen komen er dan ook procedures om meteen te bepalen wie een dergelijke grensprocedure, dan wel de gewone asielprocedure moet volgen. Om die snelle grensprocedures af te handelen, zullen extra middelen en medewerkers moeten worden ingezet.

Daarnaast moet de verplichte solidariteit worden georganiseerd. Met het nieuwe migratiepact zullen de 27 landen elk hun eerlijk deel doen. De Europese Commissie zal jaarlijks prognoses maken van welke solidariteit nodig is. Een Europees solidariteitspool zal worden georganiseerd, met een combinatie van toezeggingen van landen om asielzoekers over te nemen, financiële bijdrages en technische ondersteuning. Die solidariteitspool zal worden ingezet om landen met een hoge asieldruk te ontlasten en de inspanningen eerlijk te verdelen. Dat zal een grote impact hebben voor een land als België, dat vandaag veel meer dan zijn eerlijke deel te verwerken krijgt.

De uitvoering van het Pact zal gebeuren zowel op het niveau van Europese instellingen waaronder het asielagentschap EUAA, Frontex en eu-LISA (beheer van databases zoals het Schengeninformatiesysteem) als de lidstaten. De Europese Commissie werkt aan een overkoepelend implementatieplan. Daarnaast zal in elke lidstaat een analyse gebeuren van wat nodig is aan personeel, infrastructuur en middelen voor de uitvoering van het Pact. Tegen eind dit jaar moeten nationale implementatieplannen klaar zijn. In België werd de nationale implementatieoefening al gestart met een stuurgroep die werd samengesteld met onder meer DVZ, Fedasil en het CGVS.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.