Vrijwillige terugkeer, na moeilijke covid-jaren, terug de hoogte in.

Publicatiedatum

Tags

Terugkeer

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Voor de eerste acht maanden zijn er dit jaar al 508 meer mensen vrijwillig teruggekeerd naar hun land van herkomst dan in 2021. Dat meldt Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, na een werkbezoek aan het terugkeerloket van Fedasil in Brussel. 

Zij kreeg samen met een delegatie van IOM (de Internationale Organisatie voor Migratie), die met hun directeur-generaal Antonio Vitorino ons land aandoet, tekst en uitleg van Fedasil hoe zij trachten de vrijwillige terugkeer terug de hoogte in te krijgen na de moeilijke covid-jaren.

Van januari tot en met augustus 2021 keerden 1332 mensen terug met de hulp van Fedasil. En dit jaar keerden voorlopig 1840 mensen terug op die manier. Binnen het aanklampend terugkeerbeleid is het zo dat wie een bevel tot het grondgebied te verlaten opgevolgd wordt voor terugkeerbegeleiding door de Dienst Vreemdelingenzaken. Als iemand in die gesprekken aangeeft dat zij wensen terugkeren zal de terugkeerbegeleider contact nemen met een terugkeerloket van Fedasil om dit mogelijk te maken.

Fedasil werkt ook aan vrijwillige terugkeer zonder tussenkomst van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Asielzoekers die de uitkomst van hun procedure niet meer wensen af te wachten kunnen dat aangeven en dan wordt gekeken hoe de vrijwillige terugkeer kan georganiseerd worden. Om asielzoekers te informeren zijn er maatschappelijk werkers en terugkeerbegeleiders aanwezig in de opvangcentra.

Nicole de Moor: “Terugkeer begeleiden is extreem moeilijk werk. Mensen die hele hebben en houden hebben achtergelaten, verkocht, 20.000 euro betalen om naar Europa te komen overtuigen dat vrijwillige terugkeer de beste optie is doe je niet zomaar. Ik ben echt heel tevreden dat na de moeilijke covid-jaren er een toename in de vrijwillige terugkeer is vast te stellen. Mensen die hier niet mogen blijven, moeten weten waar hun toekomst ligt en wij moeten hen daar blijven naar toe leiden.” 

Om migranten te informeren en te begeleiden naar vrijwillige terugkeer beschikt Fedasil over terugkeerloketten in Brussel, Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi. Het terugkeerloket biedt sinds 2012 migranten een professionele, snelle en volledige begeleiding bij hun vrijwillige terugkeer. Terugkeerbegeleiders verzorgen een permanentie, fysiek en per telefoon. Het terugkeerloket geeft concreet invulling aan het begrip “vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet”.

IOM is een belangrijke partner voor Fedasil rond vrijwillige terugkeer en re-integratie van mensen in de landen van oorsprong. Zij volgen deze mensen op en helpen hen ter plekke hun toekomst opnieuw op te bouwen. Ook DVZ werkt samen met IOM, vooral rond preventie in landen van oorsprong.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.