De Moor wil asielaanvragen van Moldaviërs en Congolezen zo snel mogelijk afhandelen

Publicatiedatum

Tags

Hervorming

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

In de eerste vier maanden van dit jaar nam het aantal asielaanvragen uit Congo en Moldavië toe met respectievelijk 22 en 16 procent. Nochtans krijgen asielzoekers uit die landen maar zelden bescherming in ons land. Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor wil die dossiers zo snel mogelijk afhandelen. Sinds 1 februari bestaat daarvoor een fast-trackprocedure.

 

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor: “De asielprocedure dient voor wie voor oorlogsgeweld of vervolging vlucht, niet voor wie het economisch beter wil hebben. We moeten dat onderscheid snel maken zodat we plaatsen in de opvang kunnen houden voor wie daar echt nood aan heeft. Met de fast-trackprocedure gaan we tegen dat mensen die geen nood hebben aan bescherming onnodig in de asielprocedure of opvang zitten.”
Dit jaar vroegen al 432 Congolezen en 316 Moldaviërs asiel aan in ons land. Geen enkele Moldaviër werd vorig jaar erkend als vluchteling en voor DR Congo ligt het aantal positieve beslissingen op ongeveer 14 procent. Congolese asielzoekers in ons land komen vooral uit de hoofdstad Kinshasa, eerder dan conflictgebieden.
Asielaanvragen van nationaliteiten die zeer weinig kans maken op asiel, worden sinds 1 februari in een fast-trackprocedure behandeld. De snelle procedure heeft betrekking op asielzoekers uit landen die op de lijst van veilige landen staan en landen met een lage erkenningsgraad. Concreet gaat het bij die laatste om DR Congo en Georgië. Moldavië werd onlangs toegevoegd aan de lijst van veilige landen.
Ondertussen werden al 240 dossiers behandeld binnen de nieuwe procedure. De ambitie om de aanvragen versneld te behandelen binnen de 50 werkdagen wordt ruimschoots gehaald. Dossiers van mensen uit veilige landen worden afgehandeld in 12 werkdagen, die van mensen met weinig kans op bescherming in 39 werkdagen. Op die manier verlaten zij ook sneller de opvang.
Net zoals bij elke aanvraag, is er een individuele beoordeling door het CGVS. De afgelopen jaren werd ook al extra personeel aangeworven om meer beslissingen te kunnen nemen. Na een negatieve beslissing wordt snel een gesprek met een begeleider voorzien met het oog op terugkeer. Fedasil zet in op vrijwillige terugkeer voor deze doelgroep.
Naast de asielzoekers met en lage kans op erkenning, zijn er door de onstabiele geopolitieke context ook meer asielzoekers die een hoge kans maken op erkenning. Zo steeg het aantal asielaanvragen van Syriërs in de eerste vier maanden van dit jaar met 51 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.