Blijf op de hoogte

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Nicole de Moor: “Het status-quo op vlak van migratie is onhoudbaar. De kans om meer terugkeer te organiseren ligt er, maar de oppositie weigert dit te stemmen en vertraagt vandaag alweer de noodzakelijke wetgeving die we nodig hebben om meer medewerking af te dwingen van mensen die weigeren terug te keren. Maar ik blijf volharden, de wet moet gestemd worden. Het is noodzakelijk om meer escorteurs in te zetten om terugkeer te begeleiden.”

Met uitbreiding project "High Trouble" en gezamenlijke missies naar herkomstlanden wil staatssecretaris de Moor inzetten op de terugkeer van drugscriminelen zonder wettig verblijf"

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, zal prioriteit geven aan de verwijdering van drugsdealers in Peterbos die onwettig in ons land verblijven. Daarom heeft zij beslist om de aanpak met het project ‘High Trouble’ uit te breiden en ook toe te passen op de wijk Peterbos in Anderlecht.

De Moor lanceert preventiecampagne in Guinée: “nog beter dan terugkeer is tegengaan dat mensen naar hier komen”

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor zet een preventiecampagne op om irreguliere migratie uit Guinée tegen te gaan. Het land steeg in september naar de vijfde plaats van herkomstlanden met meeste asielzoekers. Dit jaar vroegen al 975 Guineeërs asiel aan in ons land, meer dan in heel vorig jaar (902). Nochtans blijkt drie kwart van de Guineeërs die asiel aanvragen na onderzoek geen nood te hebben aan bescherming.

Nicole de Moor bezoekt bureau voor terugkeerbegeleiding in Aalst

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor bezocht vandaag het loket voor terugkeerbegeleiding van de Dienst Vreemdelingenzaken in Aalst. Mensen die het land moeten verlaten omdat hun verblijfsrecht afloopt, worden daar individueel opgevolgd.

Vertrekcentrum Steenokkerzeel in laatste rechte lijn naar bouw

Vandaag boog de werkgroep infrastructuurplan terugkeer zich over de offertes die drie aannemers indienden voor de realisatie van het nieuwe vertrekcentrum in Steenokkerzeel. Daarmee wordt de laatste rechte lijn ingezet voor de bouw van dat centrum. De komende maanden wordt met die aannemers verder onderhandeld en uiterlijk tegen mei 2024 volgt de definitieve gunning.

de Moor sluit akkoord met Senegal rond terugkeer en legale migratie

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor ondertekende vandaag een terugkeerakkoord met de Senegalese viceminister van buitenlandse zaken Annette Seck. België en Senegal maken daarin afspraken om samen te werken rond terugkeer van mensen in onwettig verblijf en legale migratie.

EU-samenwerking gedwongen terugkeer met Special Flight succesvol uitgevoerd

De inspanningen om personen in onwettig verblijf te doen terugkeren gaan onverminderd verder. Er is succesvol een Special Flight uitgevoerd naar Kinshasa, Congo, met 20 personen aan boord.

Niets doen is geen optie, strikte opvolging van ordeverstoorders in grotere steden

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft met de grotere steden in ons land een samenwerking lopen om hardnekkige ordeverstoorders die in onwettig verblijf zijn vast te houden met het oog op hun verwijdering. Dat gaat heel vaak om mensen met een drugsproblematiek. 

Gedwongen terugkeer verdubbeld in eerste drie maanden van dit jaar

In de eerste drie maanden van dit jaar werden 959 mensen zonder wettig verblijf uit ons land teruggestuurd. Dat is dubbel zoveel als in dezelfde periode van vorig jaar, toen ging het om 502 personen.

Nicole de Moor: “Vrijwillige terugkeer overstijgt niveau van voor corona”

In 2022 keerden 2.673 personen vrijwillig terug naar hun land van herkomst. Daarmee ligt het aantal hoger dan voor de corona-periode. In 2019 keerden 2.426 personen vrijwillig terug.