Verplicht corona-testcertificaat voor reizigers vanuit China vanaf 8 januari

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Vanaf zondag 8 januari zullen reizigers die naar ons land reizen vanuit China een negatief corona-testcertificaat moeten voorleggen. Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor neemt die beslissing in samenwerking met de ministers van binnenlandse zaken, buitenlandse zaken en volksgezondheid. 

De toegang tot het grondgebied is een bevoegdheid van de staatssecretaris voor asiel en migratie. Met de maatregel wil ze ons land beschermen tegen het hoge aantal coronabesmettingen in China.

Nicole de Moor: “Waar gevaarlijke corona-varianten de kop opsteken of er een uitbraak voorkomt hebben we altijd mogelijkheden om inreisbeperkingen op te leggen. We hebben dat de afgelopen jaren meermaals met succes gedaan en leggen nu ook een verplicht testcertificaat op voor reizigers vanuit China. Op die manier willen we ons land beschermen tegen het hoge aantal besmettingen in China.

De verplichting om een negatief corona-testcertificaat voor te leggen geldt voor alle rechtstreekse reizen vanuit China voor reizigers vanaf 12 jaar. Luchtvaartmaatschappijen moeten erop toezien dat iedereen beschikt over een negatief testcertificaat en indien niet het boarden weigeren. Bij aankomst op het Belgisch grondgebied wordt door de luchthavenuitbater opnieuw gecontroleerd of de reiziger in het bezit is van dit testcertificaat. De test mag niet meer dan 48 uur voor vertrek naar het Belgisch grondgebied zijn uitgevoerd.

Bij gebrek aan het vereiste testcertificaat of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit certificaat zullen niet-Belgische reizigers die geen hoofdverblijfplaats hebben in ons land de toegang tot het Belgische grondgebied worden geweigerd.

De maatregel volgt op een Europese aanbeveling en treedt in werking op zondag 8 januari. Op die dag schrapt China zijn uitreisverbod. Het verplichte testcertificaat geldt zeker tot 31 januari. Een eventuele verlenging wordt op Europees niveau beslist.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.