Verplicht corona-testcertificaat voor reizigers vanuit China vanaf 8 januari

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Vanaf zondag 8 januari zullen reizigers die naar ons land reizen vanuit China een negatief corona-testcertificaat moeten voorleggen. Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor neemt die beslissing in samenwerking met de ministers van binnenlandse zaken, buitenlandse zaken en volksgezondheid. 

De toegang tot het grondgebied is een bevoegdheid van de staatssecretaris voor asiel en migratie. Met de maatregel wil ze ons land beschermen tegen het hoge aantal coronabesmettingen in China.

Nicole de Moor: “Waar gevaarlijke corona-varianten de kop opsteken of er een uitbraak voorkomt hebben we altijd mogelijkheden om inreisbeperkingen op te leggen. We hebben dat de afgelopen jaren meermaals met succes gedaan en leggen nu ook een verplicht testcertificaat op voor reizigers vanuit China. Op die manier willen we ons land beschermen tegen het hoge aantal besmettingen in China.

De verplichting om een negatief corona-testcertificaat voor te leggen geldt voor alle rechtstreekse reizen vanuit China voor reizigers vanaf 12 jaar. Luchtvaartmaatschappijen moeten erop toezien dat iedereen beschikt over een negatief testcertificaat en indien niet het boarden weigeren. Bij aankomst op het Belgisch grondgebied wordt door de luchthavenuitbater opnieuw gecontroleerd of de reiziger in het bezit is van dit testcertificaat. De test mag niet meer dan 48 uur voor vertrek naar het Belgisch grondgebied zijn uitgevoerd.

Bij gebrek aan het vereiste testcertificaat of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit certificaat zullen niet-Belgische reizigers die geen hoofdverblijfplaats hebben in ons land de toegang tot het Belgische grondgebied worden geweigerd.

De maatregel volgt op een Europese aanbeveling en treedt in werking op zondag 8 januari. Op die dag schrapt China zijn uitreisverbod. Het verplichte testcertificaat geldt zeker tot 31 januari. Een eventuele verlenging wordt op Europees niveau beslist.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.