Blijf op de hoogte

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.

De Moor lanceert preventiecampagne in Guinée: “nog beter dan terugkeer is tegengaan dat mensen naar hier komen”

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor zet een preventiecampagne op om irreguliere migratie uit Guinée tegen te gaan. Het land steeg in september naar de vijfde plaats van herkomstlanden met meeste asielzoekers. Dit jaar vroegen al 975 Guineeërs asiel aan in ons land, meer dan in heel vorig jaar (902). Nochtans blijkt drie kwart van de Guineeërs die asiel aanvragen na onderzoek geen nood te hebben aan bescherming.

De Moor zet in op ontrading van irreguliere migratie uit Nigeria

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) gaat aan preventie doen tegen irreguliere migratie in Nigeria, het land met de grootste bevolking in Afrika. De afgelopen jaren nam irreguliere migratie vanuit dat land toe.

De Moor vraagt Europese Commissie om waakzaam te zijn voor mensenrechten bij uitvoering Tunesiëdeal

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor vraagt aan de Europese Commissie om het respect voor mensenrechten nauwlettend in de gaten te houden bij de uitvoering van de EU-Tunesiëdeal. Dat laat ze weten in een brief aan commissaris voor binnenlandse zaken Ylva Johansson.

de Moor sluit akkoord met Senegal rond terugkeer en legale migratie

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor ondertekende vandaag een terugkeerakkoord met de Senegalese viceminister van buitenlandse zaken Annette Seck. België en Senegal maken daarin afspraken om samen te werken rond terugkeer van mensen in onwettig verblijf en legale migratie.

EU-samenwerking gedwongen terugkeer met Special Flight succesvol uitgevoerd

De inspanningen om personen in onwettig verblijf te doen terugkeren gaan onverminderd verder. Er is succesvol een Special Flight uitgevoerd naar Kinshasa, Congo, met 20 personen aan boord.

Tegengaan dat jongeren in de val van mensensmokkelaars trappen, preventie noodzakelijk

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor bracht tijdens haar missie in Vietnam een bezoek aan een door DVZ gesteund project dat scholieren sensibiliseert over de gevaren van mensensmokkel. De Moor zet sterk in op preventie rond de gevaren van irreguliere migratie.

Nicole de Moor versterkt samenwerking met Vietnam op vlak van terugkeer

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor is op missie in Vietnam om de samenwerking met dat land op vlak van preventie van irreguliere migratie en terugkeer te versterken.

De Moor in Berlijn op Europese topvergadering over migratie

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, neemt vandaag deel aan een Europese topvergadering in Berlijn. Met dit initiatief wil Duitsland het tempo opdrijven in de onderhandelingen om tot een nieuw gecontroleerd Europees migratiebeleid te komen.

De Moor op missie in Tunesië: “Er ligt niet zomaar een toekomst voor iedereen in Europa.”

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, is op missie in Tunesië. Ze gaat er in overleg met de Tunesische overheid over een gecontroleerd migratiebeleid en wenst, in samenwerking met die overheid en organisaties op het terrein, de terugkeer van Tunesiërs die in België geen recht op verblijf krijgen, te verbeteren.