Vermijden dat slachtoffers van mensenhandel in de val lopen

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor onderneemt actie tegen de problematiek van Vietnamese mensenhandel, die onder meer via België verloopt. Vandaag had ze daarover een ontmoeting met de Vietnamese viceminister van publieke veiligheid Nguyen Duy Ngoc.

Nicole de Moor: “Mensen worden in Vietnam verleid met valse beloftes over werk en welvaart, maar komen uiteindelijk terecht in bijzonder schrijnende situaties van uitbuiting. We moeten keihard optreden tegen netwerken van mensensmokkelaars die daarvoor verantwoordelijk zijn en we moeten tegengaan dat slachtoffers in de val lopen. We hebben vandaag preventiecampagnes lopen in Vietnam om mensen te waarschuwen voor de gevaren van mensenhandel. Daarnaast willen we nauwer samenwerken met de Vietnamese overheid om het fenomeen aan te pakken.”

Staatssecretaris de Moor besprak de problematiek van irreguliere migratie gelinkt aan mensensmokkel en uitbuiting vandaag met haar Vietnamese collega van publieke veiligheid Nguyen Duy Ngoc, om te bekijken hoe ze nauwer kunnen samenwerken. België en Vietnam hebben dit jaar al een gezamenlijk actieplan lopen rond de aanpak van onder meer irreguliere migratie en uitbuiting. In het kader daarvan vinden uitwisselingen plaats tussen de betrokken diensten. Zo zal DVZ opleidingen organiseren voor de Vietnamese immigratiediensten zodat zij valse Belgische verblijfsdocumenten beter kunnen opsporen.

In het voorjaar van 2023 gaat staatssecretaris de Moor naar Vietnam voor een missie rond preventie en terugkeer. Op dit moment loopt al een preventiecampagne in het land, precies om mensen te waarschuwen voor de gevaren van irreguliere migratie en mensenhandel. In samenwerking met partnerorganisatie Pacific Links wordt aan sensibilisering gedaan bij lokale autoriteiten en in scholen, specifiek in die provincies van waar de meeste Vietnamese migranten in de EU afkomstig zijn. Dat ook in scholen in preventie wordt gedaan is omdat Vietnamese migranten vaak erg jong zijn (15 jaar en ouder).

Meer info op https://www.facebook.com/PacificLinks/ en https://pacificlinks.org/

Wanneer slachtoffers van mensenhandel worden aangetroffen in ons land, worden zij bijgestaan en beschermd. Ze kunnen een voorlopig verblijfsdocument krijgen om tot rust te komen en kunnen in ons land verblijven tijdens de gerechtelijke procedure als zij meewerken aan het onderzoek. Vorig jaar werd 693 keer een verblijf toegekend aan slachtoffers van mensenhandel. Het gaat bijvoorbeeld om slachtoffers van economische uitbuiting of prostitutie.

Vorige week publiceerde het Federaal Migratiecentrum Myria een rapport, waarin onder meer de problematiek rond Vietnamese mensenhandel en mensensmokkel aan bod komt.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.