Vermijden dat slachtoffers van mensenhandel in de val lopen

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor onderneemt actie tegen de problematiek van Vietnamese mensenhandel, die onder meer via België verloopt. Vandaag had ze daarover een ontmoeting met de Vietnamese viceminister van publieke veiligheid Nguyen Duy Ngoc.

Nicole de Moor: “Mensen worden in Vietnam verleid met valse beloftes over werk en welvaart, maar komen uiteindelijk terecht in bijzonder schrijnende situaties van uitbuiting. We moeten keihard optreden tegen netwerken van mensensmokkelaars die daarvoor verantwoordelijk zijn en we moeten tegengaan dat slachtoffers in de val lopen. We hebben vandaag preventiecampagnes lopen in Vietnam om mensen te waarschuwen voor de gevaren van mensenhandel. Daarnaast willen we nauwer samenwerken met de Vietnamese overheid om het fenomeen aan te pakken.”

Staatssecretaris de Moor besprak de problematiek van irreguliere migratie gelinkt aan mensensmokkel en uitbuiting vandaag met haar Vietnamese collega van publieke veiligheid Nguyen Duy Ngoc, om te bekijken hoe ze nauwer kunnen samenwerken. België en Vietnam hebben dit jaar al een gezamenlijk actieplan lopen rond de aanpak van onder meer irreguliere migratie en uitbuiting. In het kader daarvan vinden uitwisselingen plaats tussen de betrokken diensten. Zo zal DVZ opleidingen organiseren voor de Vietnamese immigratiediensten zodat zij valse Belgische verblijfsdocumenten beter kunnen opsporen.

In het voorjaar van 2023 gaat staatssecretaris de Moor naar Vietnam voor een missie rond preventie en terugkeer. Op dit moment loopt al een preventiecampagne in het land, precies om mensen te waarschuwen voor de gevaren van irreguliere migratie en mensenhandel. In samenwerking met partnerorganisatie Pacific Links wordt aan sensibilisering gedaan bij lokale autoriteiten en in scholen, specifiek in die provincies van waar de meeste Vietnamese migranten in de EU afkomstig zijn. Dat ook in scholen in preventie wordt gedaan is omdat Vietnamese migranten vaak erg jong zijn (15 jaar en ouder).

Meer info op https://www.facebook.com/PacificLinks/ en https://pacificlinks.org/

Wanneer slachtoffers van mensenhandel worden aangetroffen in ons land, worden zij bijgestaan en beschermd. Ze kunnen een voorlopig verblijfsdocument krijgen om tot rust te komen en kunnen in ons land verblijven tijdens de gerechtelijke procedure als zij meewerken aan het onderzoek. Vorig jaar werd 693 keer een verblijf toegekend aan slachtoffers van mensenhandel. Het gaat bijvoorbeeld om slachtoffers van economische uitbuiting of prostitutie.

Vorige week publiceerde het Federaal Migratiecentrum Myria een rapport, waarin onder meer de problematiek rond Vietnamese mensenhandel en mensensmokkel aan bod komt.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.