Tijdelijk geen opvang meer voor alleenstaande mannen

Publicatiedatum

Tags

Opvang

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, heeft beslist om tijdelijk alleenstaande mannen die asiel aanvragen in België niet meer op te vangen in het netwerk van Fedasil. Zo anticipeert zij op de stijgende instroom van families en kinderen en om in de winter absoluut te vermijden dat kinderen op straat zouden terecht komen. De laatste dagen gaat het aantal gezinnen met kinderen dat asiel vraagt, sterk de hoogte in.

De Moor: “Ik wil niet achter de feiten aanlopen, en neem daarom de beslissing nu al om alle beschikbare plaatsen voor gezinnen met kinderen voor te behouden. Het hoge aantal asielzoekers dat de aflopen twee jaar naar ons land kwam, weegt nog steeds op het opvangnetwerk. We blijven nieuwe centra openen, maar iedereen heeft het afgelopen jaar gezien hoe moeilijk is het is om opvang te creëren. Ik wil absoluut vermijden dat kinderen op straat terecht komen. Ons land doet al heel lang meer dan zijn deel. Dat gaat echt niet langer, voor dit jaar zijn er 19.000 asielzoekers in België die zich registreerden ten opzichte van 1.500 in Portugal, een land met een gelijkaardig inwonersaantal.”

De maatregelen die het voorbije jaar zijn genomen hebben er voor gezorgd dat er geen explosie aan asielaanvragen kwam in ons land. Landen als Duitsland staan er slechter voor. De algemene migratiedruk naar Europa nam met 30 procent toe, in ons land blijft die stabiel op een hoog niveau noteren. Andere landen zoals Portugal en Zweden hebben daar weer heel erg weinig asielaanvragen.

De Staatssecretaris werkt met haar Europese collega’s aan een migratiepact dat het Europese asiel- en migratiebeleid fundamenteel zal hervormen en dat op termijn ook de situatie in ons land zal verlichten. Het pact zal onder meer in een snelle grensprocedure aan de buitengrenzen voorzien en een eerlijkere spreiding van asielzoekers in Europa. Ook deals met derde landen als Tunesië zullen bijdragen aan een beter beheer van de migratiestromen en van onze grenzen. Maar die zaken vragen tijd en zullen niet meteen vruchten afwerpen. Ook de komende winter zullen we dus nog geconfronteerd worden met een complexe opvangsituatie die de staatssecretaris zo goed mogelijk probeert te beheren, met een duidelijke prioriteit voor families en kinderen.

Fedasil is het agentschap dat instaat voor de opvang van asielzoekers.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.