Blijf op de hoogte

Uitvoering Winterplan Fedasil

De ministerraad keurde vandaag twee maatregelen goed op voorstel van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor. Deze maatregelen kaderen in de verdere uitvoering van het Winterplan. Dit gaat om de uitbreiding van de opvang en begeleiding van asielzoekers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de verlenging van interim-arbeid bij Fedasil.

Jeugdsector springt in de bres voor tijdelijke noodplaatsen

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor slaan de handen in elkaar om tijdelijke noodplaatsen voor asielzoekers te voorzien. In het kader van de zoektocht naar opvangplaatsen, maakt het jeugdwerk op korte termijn ruimte vrij.

La secrétaire d'État de Moor visite un logement ILA à Amay

La secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Nicole de Moor, et le bourgmestre Jean-Michel Javaux, ont visité les initiatives locales d'accueil (ILA) pour demandeurs d'asile à Amay. De Moor renforce encore le soutien aux communes pour de telles initiatives.

Tijdelijk geen opvang meer voor alleenstaande mannen

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, heeft beslist om tijdelijk alleenstaande mannen die asiel aanvragen in België niet meer op te vangen in het netwerk van Fedasil. Zo anticipeert zij op de stijgende instroom van families en kinderen en om in de winter absoluut te vermijden dat kinderen op straat zouden terecht komen. De laatste dagen gaat het aantal gezinnen met kinderen dat asiel vraagt, sterk de hoogte in.

Aantal asielzoekers op wachtlijst blijft verder dalen

De wachtlijst met asielzoekers die niet meteen een opvangplaats bij Fedasil krijgen, blijft verder dalen. Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, nam verschillende maatregelen om procedures te versnellen en de duur van de asielopvang te verkorten. Daardoor stijgt het aantal mensen dat de opvangcentra verlaat, en kan aan meer mensen van op de wachtlijst een plaats worden toegewezen.

Verdwijningen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen maximaal voorkomen

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor en minister van binnenlandse zaken Annelies Verlinden stelden vandaag een draaiboek voor om verdwijningen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) maximaal te voorkomen en op te lossen. Dat ze dit vandaag deden is symbolisch, vandaag is het namelijk de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen.

Meer dan 1.200 asielzoekers verlieten opvang door nieuwe maatregelen

Meer asielzoekers verlaten de asielopvang en de wachtlijst daalt voor het eerst. Staatssecretaris de Moor nam verschillende maatregelen om procedures te versnellen en de duur van de asielopvang te verkorten. Die hebben effect, want al meer dan 1.200 asielzoekers verlieten daardoor het opvangnetwerk.

Staatssecretaris de Moor bezoekt nieuwe LOI-woning in Mechelen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, bezocht deze ochtend, samen met Schepen van sociale zaken, welzijn, diversiteit en gelijke kansen, Gabriella De Francesco, nieuwe lokale opvangfaciliteiten voor asielzoekers in Mechelen. 

Piste tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers in Kampenhout wordt verlaten omwille van technische ongeschiktheid van dit terrein

Er werd onderzocht of er op een terrein van de slipschool van de federale politie in Kampenhout een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers kon worden opgericht. Dit terrein was namelijk in onderzoek om containers die Europa ter beschikking stelt op te plaatsen.

Vrederechter bevestigt voorstel noodopvang bij Brussels Gewest voor bezetters

De vrederechter heeft een beslissing genomen en schept hiermee duidelijkheid. Het is goed dat de vrederechter ons voorstel bevestigt van een week geleden. Er zijn plaatsen in de noodopvang van het Brussels Gewest waar deze mensen opgevangen kunnen worden.