Staatssecretaris Nicole de Moor legt Winterplan op tafel

Publicatiedatum

Tags

Opvang

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Ons land wordt al maanden geconfronteerd met een zeer hoge instroom van asielzoekers. Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor legt een Winterplan op tafel van de regering.

Nicole de Moor: “Bijkomende maatregelen dringen zich op, zo niet dreigt de opvang van kwetsbare asielzoekers op de helling komen te staan. Bovenop de 31.000 plaatsen die vandaag al bestaan, voorzien we bijkomende capaciteitsverhoging. Daarnaast werken we samen met Brussel voor noodopvang tijdens de winter. Maar extra opvang alleen zal de situatie niet oplossen. We moeten er ook voor zorgen dat meer mensen uit het systeem uitstromen.”

We worden geconfronteerd met een zeer hoge instroom van asielzoekers. Gisteren waren er bijvoorbeeld 450 asielzoekers die zich bij de Dienst Vreemdelingenzaken aan Pacheco wilden registreren, vrijdag ging het om 360. Dit zijn dagcijfers die we enkel tijdens de crisisperiode van 2015 zagen. Ook de voorbije periode was de instroom al enorm hoog.

Nicole de Moor: “De nuchtere realiteit is dat we met de huidige instroom helaas niet iedereen kunnen opvangen. Het systeem botst simpelweg op zijn operationele limieten. Fedasil en partners als het Rode Kruis en Croix Rouge vinden onvoldoende personeel om alle sites volledig operationeel te maken. Daar zijn geen wonderoplossingen voor. Binnen de capaciteitsbeperkingen die we hebben geven we de meest kwetsbaren voorrang.”

Dit is geen uniek Belgisch fenomeen. De instroom ligt in de ganse EU hoog, maar voor sommige landen zoals Oostenrijk, Nederland en België neemt de druk meer dan proportioneel toe. Bijna 50% van de mensen die bij ons asiel aanvragen zijn al elders in de EU geregistreerd. Staatssecretaris de Moor blijft dan ook samen met de Europese partners inzetten op een betere werking van het Dublinsysteem zodat er een meer evenwichtige en eerlijke verdeling komt. Ze zal later deze week opnieuw op die nagel kloppen op de Raad van Europese Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken om tot oplossingen te komen. Er is ook een bilaterale ontmoeting gepland met Europees commissaris voor binnenlandse zaken Johansson.

Het afgelopen jaar werden 5.132 extra opvangplaatsen voor asielzoekers gecreëerd. Dat brengt het totaal vandaag op meer dan 31.000 plaatsen. Maar dat aantal volstaat niet voor de huidige instroom. Zonder bijkomende maatregelen zal zelfs de opvang van kwetsbare asielzoekers niet meer mogelijk zijn.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.