Staatssecretaris Nicole de Moor legt Winterplan op tafel

Publicatiedatum

Tags

Opvang

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Ons land wordt al maanden geconfronteerd met een zeer hoge instroom van asielzoekers. Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor legt een Winterplan op tafel van de regering.

Nicole de Moor: “Bijkomende maatregelen dringen zich op, zo niet dreigt de opvang van kwetsbare asielzoekers op de helling komen te staan. Bovenop de 31.000 plaatsen die vandaag al bestaan, voorzien we bijkomende capaciteitsverhoging. Daarnaast werken we samen met Brussel voor noodopvang tijdens de winter. Maar extra opvang alleen zal de situatie niet oplossen. We moeten er ook voor zorgen dat meer mensen uit het systeem uitstromen.”

We worden geconfronteerd met een zeer hoge instroom van asielzoekers. Gisteren waren er bijvoorbeeld 450 asielzoekers die zich bij de Dienst Vreemdelingenzaken aan Pacheco wilden registreren, vrijdag ging het om 360. Dit zijn dagcijfers die we enkel tijdens de crisisperiode van 2015 zagen. Ook de voorbije periode was de instroom al enorm hoog.

Nicole de Moor: “De nuchtere realiteit is dat we met de huidige instroom helaas niet iedereen kunnen opvangen. Het systeem botst simpelweg op zijn operationele limieten. Fedasil en partners als het Rode Kruis en Croix Rouge vinden onvoldoende personeel om alle sites volledig operationeel te maken. Daar zijn geen wonderoplossingen voor. Binnen de capaciteitsbeperkingen die we hebben geven we de meest kwetsbaren voorrang.”

Dit is geen uniek Belgisch fenomeen. De instroom ligt in de ganse EU hoog, maar voor sommige landen zoals Oostenrijk, Nederland en België neemt de druk meer dan proportioneel toe. Bijna 50% van de mensen die bij ons asiel aanvragen zijn al elders in de EU geregistreerd. Staatssecretaris de Moor blijft dan ook samen met de Europese partners inzetten op een betere werking van het Dublinsysteem zodat er een meer evenwichtige en eerlijke verdeling komt. Ze zal later deze week opnieuw op die nagel kloppen op de Raad van Europese Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken om tot oplossingen te komen. Er is ook een bilaterale ontmoeting gepland met Europees commissaris voor binnenlandse zaken Johansson.

Het afgelopen jaar werden 5.132 extra opvangplaatsen voor asielzoekers gecreëerd. Dat brengt het totaal vandaag op meer dan 31.000 plaatsen. Maar dat aantal volstaat niet voor de huidige instroom. Zonder bijkomende maatregelen zal zelfs de opvang van kwetsbare asielzoekers niet meer mogelijk zijn.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.