Situatie Paleizenstraat

Publicatiedatum

Tags

Opvang

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, betuigt haar medeleven voor het overlijden van de persoon in de Paleizenstraat. 

Het gaat om een Tunesische man, die zou overleden zijn door een overdosis. De man was geen asielzoeker, zoals verschillende media schrijven, maar verbleef zonder wettig verblijf in ons land. Dat betekent dat hij geen recht op opvang bij Fedasil heeft, maar wel het land moest verlaten.

Staatssecretaris de Moor uitte ook eerder al haar bezorgdheid over de situatie in het kraakpand in de Paleizenstraat, waar asielzoekers verblijven, samen met verschillende andere groepen daklozen, zoals mensen in onwettig verblijf.  

Vorige week werd een eerste groep van asielzoekers die in de Paleizenstraat door Fedasil uitgenodigd. Fedasil probeert nu de resterende asielzoekers in het kraakpand te identificeren -aangezien niet iedereen die in de Paleizenstraat verblijft asielzoeker is - om vanaf 2 januari een volgende groep van enkele tientallen een plaats in het opvangnetwerk aan te bieden. De bedoeling is om op die manier gradueel alle asielzoekers uit de Paleizenstraat te verhuizen naar het opvangnetwerk van Fedasil. Er is ook een samenwerking met Croix Rouge om medische teams ter plaatse te sturen, de Staatssecretaris heeft daar midden december middelen voor vrijgemaakt om wie dat nodig heeft medische zorgen te geven. Op vraag van de staatssecretaris is er sinds 21 december een vaste medische unit aanwezig. 

Er werden de voorbije weken heel wat extra plaatsen gecreëerd in het opvangnetwerk van Fedasil. Daardoor kunnen de asielzoekers die in kraakpanden verblijven, nu stapsgewijs worden overgebracht naar deze opvangcentra. Maar de situatie blijft moeilijk, omdat er ook elke dag voorrang wordt verleend aan de families met minderjarige kinderen en de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, die meteen worden opgevangen in het opvangnetwerk van Fedasil.

Voor meer informatie over feiten en lopende onderzoeken communiceert het parket van Brussel.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.