Situatie Paleizenstraat

Publicatiedatum

Tags

Opvang

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, betuigt haar medeleven voor het overlijden van de persoon in de Paleizenstraat. 

Het gaat om een Tunesische man, die zou overleden zijn door een overdosis. De man was geen asielzoeker, zoals verschillende media schrijven, maar verbleef zonder wettig verblijf in ons land. Dat betekent dat hij geen recht op opvang bij Fedasil heeft, maar wel het land moest verlaten.

Staatssecretaris de Moor uitte ook eerder al haar bezorgdheid over de situatie in het kraakpand in de Paleizenstraat, waar asielzoekers verblijven, samen met verschillende andere groepen daklozen, zoals mensen in onwettig verblijf.  

Vorige week werd een eerste groep van asielzoekers die in de Paleizenstraat door Fedasil uitgenodigd. Fedasil probeert nu de resterende asielzoekers in het kraakpand te identificeren -aangezien niet iedereen die in de Paleizenstraat verblijft asielzoeker is - om vanaf 2 januari een volgende groep van enkele tientallen een plaats in het opvangnetwerk aan te bieden. De bedoeling is om op die manier gradueel alle asielzoekers uit de Paleizenstraat te verhuizen naar het opvangnetwerk van Fedasil. Er is ook een samenwerking met Croix Rouge om medische teams ter plaatse te sturen, de Staatssecretaris heeft daar midden december middelen voor vrijgemaakt om wie dat nodig heeft medische zorgen te geven. Op vraag van de staatssecretaris is er sinds 21 december een vaste medische unit aanwezig. 

Er werden de voorbije weken heel wat extra plaatsen gecreëerd in het opvangnetwerk van Fedasil. Daardoor kunnen de asielzoekers die in kraakpanden verblijven, nu stapsgewijs worden overgebracht naar deze opvangcentra. Maar de situatie blijft moeilijk, omdat er ook elke dag voorrang wordt verleend aan de families met minderjarige kinderen en de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, die meteen worden opgevangen in het opvangnetwerk van Fedasil.

Voor meer informatie over feiten en lopende onderzoeken communiceert het parket van Brussel.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.