Samenwerking migratiebeheer - Nicole de Moor opent nieuwe grenspost in Democratische Republiek

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, opende vandaag de nieuwe grenspost in Kenge in de Democratische Republiek Congo (DRC), gelegen in de provincie Kwango. 

"Door het uitbouwen van deze grensposten bouwt Congo meer zijn eigen migratiebeheer uit en hebben ze beter zicht op wie er in hun land verblijft. Kennis en expertise delen als gelijkwaardige partners is essentieel", omschrijft de Moor deze aanpak. 

Congo heeft niet minder dan 10.000 kilometer grens en 9 buurlanden. De Dienst Vreemdelingenzaken en IOM (Internaional Organisation for Migration) werken samen met de Congolese Dienst Vreemdelingenzaken (DGM) om grensposten uit te bouwen. 

Congo is evengoed op zoek naar manieren om aan een gecontroleerd migratiebeleid te doen. Er leven veel ontheemden omwille van moeilijke economische omstandigheden en regionale conflicten maar de DGM wil ook een zicht krijgen op waar mensen verblijven. 

In deze grensposten gebeurt de verzameling van migratiegegevens en kan er gebruik gemaakt worden van een elektronisch systeem om die gegevens uit te wisselen. Ook op de luchthavens in Congo is dit elektronisch systeem in gebruik genomen. Zo weten ze beter wie er afreist of binnenkomt en kunnen ze tot effectieve controle overgaan. 

Om aan grenscontrole te kunnen doen heb je infrastructuur en personeel nodig. Ter illustratie: vorig jaar werden er aan de grenspost met Angola in de eerste drie maanden van het jaar meer dan 4000 inbreuken vastgesteld waarbij het in 3652 van de gevallen ging om irreguliere oversteek van de grens. In de andere gevallen ging het bijvoorbeeld om illegale diamanthandel, visserij etc.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.