Samenwerking migratiebeheer - Nicole de Moor opent nieuwe grenspost in Democratische Republiek

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, opende vandaag de nieuwe grenspost in Kenge in de Democratische Republiek Congo (DRC), gelegen in de provincie Kwango. 

"Door het uitbouwen van deze grensposten bouwt Congo meer zijn eigen migratiebeheer uit en hebben ze beter zicht op wie er in hun land verblijft. Kennis en expertise delen als gelijkwaardige partners is essentieel", omschrijft de Moor deze aanpak. 

Congo heeft niet minder dan 10.000 kilometer grens en 9 buurlanden. De Dienst Vreemdelingenzaken en IOM (Internaional Organisation for Migration) werken samen met de Congolese Dienst Vreemdelingenzaken (DGM) om grensposten uit te bouwen. 

Congo is evengoed op zoek naar manieren om aan een gecontroleerd migratiebeleid te doen. Er leven veel ontheemden omwille van moeilijke economische omstandigheden en regionale conflicten maar de DGM wil ook een zicht krijgen op waar mensen verblijven. 

In deze grensposten gebeurt de verzameling van migratiegegevens en kan er gebruik gemaakt worden van een elektronisch systeem om die gegevens uit te wisselen. Ook op de luchthavens in Congo is dit elektronisch systeem in gebruik genomen. Zo weten ze beter wie er afreist of binnenkomt en kunnen ze tot effectieve controle overgaan. 

Om aan grenscontrole te kunnen doen heb je infrastructuur en personeel nodig. Ter illustratie: vorig jaar werden er aan de grenspost met Angola in de eerste drie maanden van het jaar meer dan 4000 inbreuken vastgesteld waarbij het in 3652 van de gevallen ging om irreguliere oversteek van de grens. In de andere gevallen ging het bijvoorbeeld om illegale diamanthandel, visserij etc.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.