Preventie is nodig: vermijden dat Congolezen met valse verwachtingen over asielprocedure naar België komen

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

De laatste 3 maanden valt er een opmerkelijke stijging vast te stellen van asielaanvragen van Congolezen. 

Voor dit jaar zien we nu een verdubbeling vanuit dat land tegenover vorig jaar. 603 tegenover 274 in 2021 maakt dat Congo in de top 10 van landen opduikt van waaruit mensen asiel aanvragen. 

Voor de maand oktober steef het cijfer tot 102, terwijl in september en augustus telkens een 80-tal mensen uit Congo asiel aanvroeg. Normaliter gaat dit over gemiddeld 50 personen per maand. 

Tegelijkertijd daalt het aantal mensen die een vluchtelingenstatus krijgen. Het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) maakt een beoordeling over de nood aan bescherming van iemand. De erkenningsgraad is gedaald van 30 naar 13 procent. Dat wil zeggen dat de aanvragers niet uit een conflictgebied komen maar uit economische overwegingen willen migreren. Daarvoor dient de asielprocedure niet, er moeten andere procedures gevolgd worden als men wil komen werken of studeren in België. 70 procent van de mensen die asiel aanvragen komen uit de hoofdstad, Kinshasa.

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, gaf deze middag in samenwerking met de Congolese immigratiedienst (DGM) een persconferentie om te benadrukken aan de lokale bevolking welke de juiste procedures zijn om te volgen. 

Het blijft noodzakelijk dat de Staatssecretaris ter plaatse de correcte boodschap geeft over de te volgen procedure om legaal in België te kunnen verblijven. We moeten absoluut voorkomen dat mensen denken dat ze met een asielprocedure zomaar verblijf in België zullen krijgen. Uiteraard zal wie nood aan bescherming heeft dit krijgen in ons land. 

De Moor: "Alle opvangplaatsen die er zijn in België hebben we nodig voor de opvang van mensen die effectief vluchten voor oorlog of conflict. Er zijn geen plaatsen op overschot. Ik tracht te voorkomen dat mensen met onjuiste verwachtingen naar België komen."

Een andere verontrustende trend is het grote aantal Congolezen dat richting Cyprus trekt om in de Europese Unie terecht te komen. In 2021 waren er 1730 aanvragen, dit jaar is ook daar een verdubbeling vast te stellen met 3165 asielaanvragen.  

Gezien deze grote asieldruk in Cyprus werkt België heel nauw samen met Cyprus om terugkeer te organiseren. Gezien er ook veel doorreizende asielzoekers zijn willen wij ook met landen die veel instroom hebben om terugkeer te organiseren.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.