Preventie is nodig: vermijden dat Congolezen met valse verwachtingen over asielprocedure naar België komen

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

De laatste 3 maanden valt er een opmerkelijke stijging vast te stellen van asielaanvragen van Congolezen. 

Voor dit jaar zien we nu een verdubbeling vanuit dat land tegenover vorig jaar. 603 tegenover 274 in 2021 maakt dat Congo in de top 10 van landen opduikt van waaruit mensen asiel aanvragen. 

Voor de maand oktober steef het cijfer tot 102, terwijl in september en augustus telkens een 80-tal mensen uit Congo asiel aanvroeg. Normaliter gaat dit over gemiddeld 50 personen per maand. 

Tegelijkertijd daalt het aantal mensen die een vluchtelingenstatus krijgen. Het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) maakt een beoordeling over de nood aan bescherming van iemand. De erkenningsgraad is gedaald van 30 naar 13 procent. Dat wil zeggen dat de aanvragers niet uit een conflictgebied komen maar uit economische overwegingen willen migreren. Daarvoor dient de asielprocedure niet, er moeten andere procedures gevolgd worden als men wil komen werken of studeren in België. 70 procent van de mensen die asiel aanvragen komen uit de hoofdstad, Kinshasa.

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, gaf deze middag in samenwerking met de Congolese immigratiedienst (DGM) een persconferentie om te benadrukken aan de lokale bevolking welke de juiste procedures zijn om te volgen. 

Het blijft noodzakelijk dat de Staatssecretaris ter plaatse de correcte boodschap geeft over de te volgen procedure om legaal in België te kunnen verblijven. We moeten absoluut voorkomen dat mensen denken dat ze met een asielprocedure zomaar verblijf in België zullen krijgen. Uiteraard zal wie nood aan bescherming heeft dit krijgen in ons land. 

De Moor: "Alle opvangplaatsen die er zijn in België hebben we nodig voor de opvang van mensen die effectief vluchten voor oorlog of conflict. Er zijn geen plaatsen op overschot. Ik tracht te voorkomen dat mensen met onjuiste verwachtingen naar België komen."

Een andere verontrustende trend is het grote aantal Congolezen dat richting Cyprus trekt om in de Europese Unie terecht te komen. In 2021 waren er 1730 aanvragen, dit jaar is ook daar een verdubbeling vast te stellen met 3165 asielaanvragen.  

Gezien deze grote asieldruk in Cyprus werkt België heel nauw samen met Cyprus om terugkeer te organiseren. Gezien er ook veel doorreizende asielzoekers zijn willen wij ook met landen die veel instroom hebben om terugkeer te organiseren.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.