Piste tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers in Kampenhout wordt verlaten omwille van technische ongeschiktheid van dit terrein

Publicatiedatum

Tags

Opvang

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Er werd onderzocht of er op een terrein van de slipschool van de federale politie in Kampenhout een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers kon worden opgericht. Dit terrein was namelijk in onderzoek om containers die Europa ter beschikking stelt op te plaatsen.

Een aantal technische, zoals bijvoorbeeld watervoorziening, en juridische issues zoals stedenbouwkundige voorschriften moesten nog worden nog uitgeklaard. Na het afronden van dit onderzoek is gebleken dat dit onhaalbaar wordt om op korte termijn alle nodige technische werken, zoals het aanleggen van riolering, te voorzien. Deze piste zal dan ook niet verder onderzocht worden. Het Europese asielagentschap EUAA stelt 600 containers ter beschikking. Die kunnen plaats bieden aan 700 personen. Naast slaapcontainers zijn er ook containers voor faciliteiten als eetruimtes, keukens, sanitair, etc. De Moor heeft de regeringspartners gevraagd of zij geschikte terreinen in hun beheer hebben om deze containers op te plaatsen. De Regie der Gebouwen heeft voorlopig enkel Kampenhout naar voor geschoven.

Nicole de Moor: “Zoals ik altijd heb aangegeven zijn terreinen vaak in onderzoek. Als opvang mogelijk is op een terrein dan organiseren wij opvang, als dat niet mogelijk is dan doen wij dat niet. Dat lijkt me de logica zelve. Ook in Kampenhout zijn we zo te werk gegaan. Ik betreur dat sommige politici dat onderzoek niet afwachtten en dachten te kunnen scoren met het zaaien van onrust. Intussen is er duidelijkheid en het blijkt dat het in Kampenhout niet mogelijk is om op zeer korte termijn alle nodige technische werken zoals het aanleggen van riolering, te voorzien. Ik wil burgemeester Leaerts graag bedanken voor de open houding in het zoeken naar oplossingen.”

Voor het plaatsen van de 600 containers worden nieuwe pistes onderzocht.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.