Piste tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers in Kampenhout wordt verlaten omwille van technische ongeschiktheid van dit terrein

Publicatiedatum

Tags

Opvang

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Er werd onderzocht of er op een terrein van de slipschool van de federale politie in Kampenhout een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers kon worden opgericht. Dit terrein was namelijk in onderzoek om containers die Europa ter beschikking stelt op te plaatsen.

Een aantal technische, zoals bijvoorbeeld watervoorziening, en juridische issues zoals stedenbouwkundige voorschriften moesten nog worden nog uitgeklaard. Na het afronden van dit onderzoek is gebleken dat dit onhaalbaar wordt om op korte termijn alle nodige technische werken, zoals het aanleggen van riolering, te voorzien. Deze piste zal dan ook niet verder onderzocht worden. Het Europese asielagentschap EUAA stelt 600 containers ter beschikking. Die kunnen plaats bieden aan 700 personen. Naast slaapcontainers zijn er ook containers voor faciliteiten als eetruimtes, keukens, sanitair, etc. De Moor heeft de regeringspartners gevraagd of zij geschikte terreinen in hun beheer hebben om deze containers op te plaatsen. De Regie der Gebouwen heeft voorlopig enkel Kampenhout naar voor geschoven.

Nicole de Moor: “Zoals ik altijd heb aangegeven zijn terreinen vaak in onderzoek. Als opvang mogelijk is op een terrein dan organiseren wij opvang, als dat niet mogelijk is dan doen wij dat niet. Dat lijkt me de logica zelve. Ook in Kampenhout zijn we zo te werk gegaan. Ik betreur dat sommige politici dat onderzoek niet afwachtten en dachten te kunnen scoren met het zaaien van onrust. Intussen is er duidelijkheid en het blijkt dat het in Kampenhout niet mogelijk is om op zeer korte termijn alle nodige technische werken zoals het aanleggen van riolering, te voorzien. Ik wil burgemeester Leaerts graag bedanken voor de open houding in het zoeken naar oplossingen.”

Voor het plaatsen van de 600 containers worden nieuwe pistes onderzocht.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.