Nicole de Moor: “Niet-aflatende inspanningen om extra opvang te creëren”

Publicatiedatum

Tags

Opvang

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Er worden niet-aflatende inspanningen geleverd om de asielcrisis aan te pakken. Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor heeft een samenwerkingsconventie afgesloten met Brussels minister-president Rudi Vervoort. Die voorziet in de financiering van 1.200 plaatsen in de Brusselse daklozenopvang door het departement asiel en migratie. 

Op deze manier wordt in noodopvang voorzien voor geregistreerde asielzoekers, in afwachting dat een plaats vrijkomt in het opvangnetwerk van Fedasil. Het gaat om 600 bestaande plaatsen en 600 nieuwe plaatsen. 300 nieuwe plaatsen zijn al gecreëerd, hoofdzakelijk in daklozenopvang Poincaré en die van Etterbeek. Over de conventie liepen sinds september gesprekken in het kader van het Winterplan. Gezien de uitdagingen op het terrein en het feit dat er nog altijd mensen op straat slapen wordt gekeken of de conventie nog uitgebreid kan worden.

Daarnaast opent Fedasil deze maand zelf nog 500 extra plaatsen in haar netwerk, waardoor het totaal aantal opvangplaatsen stijgt naar 33.500 plaatsen. Het gaat om nieuwe plaatsen in onder meer Genappe (244), Theux (100), Lommel (60) en Nonceveux (40). Verder zal de noodopvang in Jabbeke eind deze week operationeel zijn. Dat is gisteren meegedeeld op de infovergadering aan de buurtbewoners door Fedasil.

Binnen de regering wordt vandaag bekeken welke extra maatregelen daarboven nog kunnen worden genomen.

De Moor: “Iedereen voelt hoe koud het vandaag is. Wij geven niet af om opvang te organiseren met deze regering. Iedereen heeft een bed nodig, niemand wil mensen op straat zien slapen in de kou. Het is dan ook goed dat we nu allen samenwerken om deze opdracht te kunnen vervullen.”

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.