Nicole de Moor: “Niet-aflatende inspanningen om extra opvang te creëren”

Publicatiedatum

Tags

Opvang

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Er worden niet-aflatende inspanningen geleverd om de asielcrisis aan te pakken. Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor heeft een samenwerkingsconventie afgesloten met Brussels minister-president Rudi Vervoort. Die voorziet in de financiering van 1.200 plaatsen in de Brusselse daklozenopvang door het departement asiel en migratie. 

Op deze manier wordt in noodopvang voorzien voor geregistreerde asielzoekers, in afwachting dat een plaats vrijkomt in het opvangnetwerk van Fedasil. Het gaat om 600 bestaande plaatsen en 600 nieuwe plaatsen. 300 nieuwe plaatsen zijn al gecreëerd, hoofdzakelijk in daklozenopvang Poincaré en die van Etterbeek. Over de conventie liepen sinds september gesprekken in het kader van het Winterplan. Gezien de uitdagingen op het terrein en het feit dat er nog altijd mensen op straat slapen wordt gekeken of de conventie nog uitgebreid kan worden.

Daarnaast opent Fedasil deze maand zelf nog 500 extra plaatsen in haar netwerk, waardoor het totaal aantal opvangplaatsen stijgt naar 33.500 plaatsen. Het gaat om nieuwe plaatsen in onder meer Genappe (244), Theux (100), Lommel (60) en Nonceveux (40). Verder zal de noodopvang in Jabbeke eind deze week operationeel zijn. Dat is gisteren meegedeeld op de infovergadering aan de buurtbewoners door Fedasil.

Binnen de regering wordt vandaag bekeken welke extra maatregelen daarboven nog kunnen worden genomen.

De Moor: “Iedereen voelt hoe koud het vandaag is. Wij geven niet af om opvang te organiseren met deze regering. Iedereen heeft een bed nodig, niemand wil mensen op straat zien slapen in de kou. Het is dan ook goed dat we nu allen samenwerken om deze opdracht te kunnen vervullen.”

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.