Nicole de Moor bezoekt bureau voor terugkeerbegeleiding in Aalst

Publicatiedatum

Tags

Terugkeer

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor bezocht vandaag het loket voor terugkeerbegeleiding van de Dienst Vreemdelingenzaken in Aalst. Mensen die het land moeten verlaten omdat hun verblijfsrecht afloopt, worden daar individueel opgevolgd.

Nicole de Moor: “Wie leeft in onwettig verblijf, eindigt in miserie. Met ons aanklampend terugkeerbeleid volgen we iedereen die te horen krijgt dat hij het land moet verlaten vanaf dag één op. Dat doen we heel nabij via een netwerk van loketten verspreid over het land. Met nauwe opvolging gaan we tegen dat mensen van de radar verdwijnen. Wie niet in ons land mag verblijven moet terugkeren.”

Het aanklampend terugkeerbeleid voorziet in grondige begeleiding van mensen die het land moeten verlaten. Het gaat bijvoorbeeld om asielzoekers wiens aanvraag geweigerd is, mensen wiens werkvergunning afgelopen is of mensen die een negatieve beslissing kregen na een aanvraag tot humanitaire regularisatie. Zij krijgen niet zomaar een papier toegestopt met het bevel dat zij het grondgebied moeten verlaten, maar worden persoonlijk opgevolgd door een ICAM-begeleider (Individual Case Management). Samen met de begeleider wordt gezocht naar waar mensen hun toekomst ligt. In sommige gevallen kan dat een legaal verblijf zijn in ons land, vaak is dat terugkeer naar het land van herkomst.

Die begeleiding gebeurt in een netwerk van loketten voor terugkeerbegeleiding dat de afgelopen jaren werd uitgebouwd. Personen worden zo opgevolgd dichtbij waar ze verblijven. Die nabije aanpak werkt drempelverlagend en zorgt dat mensen minder makkelijk van de radar verdwijnen. Intussen bestaan er 43 loketten voor terugkeerbegeleiding op 23 locaties. Dit jaar openden loketten in onder meer Kortrijk, Genk, Herentals en Aalst. Dat in Aalst ging eind maart van start.

De meeste loketten voor terugkeerbegeleiding bevinden zich infocenters van de FOD Financiën of in administratieve centra van steden en gemeenten, locaties die goed bereikbaar zijn. Ook dat zorgt dat mensen beter worden bereikt. 

Het loket in Aalst is gelegen in het administratief centrum van de stad en volgt mensen op in de regio Aalst, Haaltert, Lede, Lebbeke, Ninove, Denderleeuw. Het is één dag per week open. Sinds de start werden al 54 mensen werden uitgenodigd voor een gesprek en met 31 daarvan werden al gesprekken opgestart.

Met de migratiedeal die de Moor in maart sloot binnen de regering voerde ze een medewerkingsplicht voor terugkeer in. Die medewerkingsplicht houdt onder meer in dat wie het land moet verlaten, moet meewerken aan de terugkeerbegeleiding. Wanneer mensen niet ingaan op een uitnodiging wordt sneller overgegaan tot gedwongen terugkeer. Daarvoor wordt gewerkt aan de bouw van een nieuw vertrekcentrum in Steenokkerzeel en drie nieuwe gesloten terugkeercentra in Zandvliet, Jumet en Jabbeke.

Nicole de Moor: “Mensen hebben de verantwoordelijkheid om gevolg te geven aan hun bevel om het grondgebied te verlaten. We voorzien daarvoor begeleiding en geven de voorkeur aan vrijwillige terugkeer. Als mensen weigeren mee te werken, blijft gedwongen terugkeer de laatste optie. Ook daarvoor voorzien we extra capaciteit.

In 2022 werden 7.396 mensen zonder wettig verblijf vanuit België teruggestuurd. In 2.673 gevallen ging het om vrijwillige terugkeer, in 2.971 om gedwongen terugkeer en in 1.752 gevallen om terugkeer vanaf de grens. De terugkeercijfers zijn in stijgende lijn en vrijwillige terugkeer overtrof vorig jaar het niveau van voor de coronaperiode.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.