Met special flight naar Congo draagt België bij aan concrete EU samenwerking rond terugkeer

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Er is gisteren succesvol een zogenaamde ‘Special Flight’ vanuit Zaventem vertrokken richting Congo. Vanuit Zaventem werden 14 Congolezen aan boord gebracht die niet vrijwillig wilden terugkeren naar hun land van herkomst.

Dit betrof 8 personen die in gesloten terugkeercentra verbleven in België, 3 uit Duitsland en 3 uit Zweden. De ‘Special Flight’ werd door de Belgische Dienst Vreemdelingenzaken georganiseerd en ondersteund door Frontex. Andere Europese lidstaten kunnen intekenen op zo’n vlucht om mensen in onwettig verblijf en uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen. De vlucht hield ook nog halte in Cyprus om daar 5 personen aan boord mee te nemen. De samenwerking tussen de 4 Europese lidstaten is een voorbeeld van Europese samenwerking in de praktijk om tot een efficiënter terugkeerbeleid te komen.

“Special flights gebruiken is de allerlaatste stap in de terugkeer. Maar als mensen echt niet willen meewerken aan hun terug dan is er geen enkele andere mogelijkheid om mensen terug te sturen naar hun land. Niet iedereen kan hier zomaar in België blijven of zelfs in de Europese Unie”, onderschrijft Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, deze aanpak.

Er wordt altijd eerst ingezet op vrijwillige terugkeerpogingen. Gedwongen terugkeer is altijd de laatste optie, en wie echt niet wil meewerken wordt op een vlucht gezet. De Belgische verbindingsofficier van de Dienst Vreemdelingenzaken die werkzaam is in Congo zorgt ervoor dat alles volledig administratief geregeld geraakt. De verbindingsofficier staat dagelijks in contact met de Congolese immigratiedienst om de nodige doorlaatbewijzen te bekomen, de visa voor de escorteurs van de politie die aanwezig zijn op de vlucht en het contact met de Congolese grensinspectie te onderhouden om melden wanneer de vlucht landt.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zet Special Flights in wanneer personen niet meewerken aan terugkeer. Deze mensen hebben geen verblijfsrecht in België.

“Op deze manier moeten EU-landen niet individueel op zoek naar een samenwerking met Congo. Het is meteen ook efficiënter om een vlucht zo vol mogelijk te laten vertrekken. Congo is een goede partner voor ons land inzake terugname van mensen in onwettig verblijf. Mochten alle Europese lidstaten aan hetzelfde zeel trekken dan stonden we er gezamenlijk veel beter voor in de EU.” gaat de Moor verder.

De laatste 2 maanden stijgen de asielaanvragen vanuit Congo, met respectievelijk 80 in augustus, 83 in september en 88 in oktober. Daardoor stijgt Congo tot in de top 10 van landen waaruit asiel wordt aangevraagd. Wie op de vlucht is voor oorlog of vervolging, kan bescherming krijgen in ons land. Maar wie niet aan die voorwaarden voldoet, krijgt een negatieve beslissing, en moet terugkeren. Inzetten op terugkeer is dan ook van belang om duidelijk te maken dat wie hier uiteindelijk een negatieve beslissing krijgt teruggestuurd wordt. Staatssecretaris de Moor gaat volgende week op missie naar Congo om te praten over migratiebeheer.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.