Met special flight naar Congo draagt België bij aan concrete EU samenwerking rond terugkeer

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Er is gisteren succesvol een zogenaamde ‘Special Flight’ vanuit Zaventem vertrokken richting Congo. Vanuit Zaventem werden 14 Congolezen aan boord gebracht die niet vrijwillig wilden terugkeren naar hun land van herkomst.

Dit betrof 8 personen die in gesloten terugkeercentra verbleven in België, 3 uit Duitsland en 3 uit Zweden. De ‘Special Flight’ werd door de Belgische Dienst Vreemdelingenzaken georganiseerd en ondersteund door Frontex. Andere Europese lidstaten kunnen intekenen op zo’n vlucht om mensen in onwettig verblijf en uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen. De vlucht hield ook nog halte in Cyprus om daar 5 personen aan boord mee te nemen. De samenwerking tussen de 4 Europese lidstaten is een voorbeeld van Europese samenwerking in de praktijk om tot een efficiënter terugkeerbeleid te komen.

“Special flights gebruiken is de allerlaatste stap in de terugkeer. Maar als mensen echt niet willen meewerken aan hun terug dan is er geen enkele andere mogelijkheid om mensen terug te sturen naar hun land. Niet iedereen kan hier zomaar in België blijven of zelfs in de Europese Unie”, onderschrijft Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, deze aanpak.

Er wordt altijd eerst ingezet op vrijwillige terugkeerpogingen. Gedwongen terugkeer is altijd de laatste optie, en wie echt niet wil meewerken wordt op een vlucht gezet. De Belgische verbindingsofficier van de Dienst Vreemdelingenzaken die werkzaam is in Congo zorgt ervoor dat alles volledig administratief geregeld geraakt. De verbindingsofficier staat dagelijks in contact met de Congolese immigratiedienst om de nodige doorlaatbewijzen te bekomen, de visa voor de escorteurs van de politie die aanwezig zijn op de vlucht en het contact met de Congolese grensinspectie te onderhouden om melden wanneer de vlucht landt.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zet Special Flights in wanneer personen niet meewerken aan terugkeer. Deze mensen hebben geen verblijfsrecht in België.

“Op deze manier moeten EU-landen niet individueel op zoek naar een samenwerking met Congo. Het is meteen ook efficiënter om een vlucht zo vol mogelijk te laten vertrekken. Congo is een goede partner voor ons land inzake terugname van mensen in onwettig verblijf. Mochten alle Europese lidstaten aan hetzelfde zeel trekken dan stonden we er gezamenlijk veel beter voor in de EU.” gaat de Moor verder.

De laatste 2 maanden stijgen de asielaanvragen vanuit Congo, met respectievelijk 80 in augustus, 83 in september en 88 in oktober. Daardoor stijgt Congo tot in de top 10 van landen waaruit asiel wordt aangevraagd. Wie op de vlucht is voor oorlog of vervolging, kan bescherming krijgen in ons land. Maar wie niet aan die voorwaarden voldoet, krijgt een negatieve beslissing, en moet terugkeren. Inzetten op terugkeer is dan ook van belang om duidelijk te maken dat wie hier uiteindelijk een negatieve beslissing krijgt teruggestuurd wordt. Staatssecretaris de Moor gaat volgende week op missie naar Congo om te praten over migratiebeheer.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.