Mensen die in tenten slapen in Molenbeek geëvacueerd

Publicatiedatum

Tags

Opvang

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Vandaag werden de mensen die in tenten aan het kanaal in Sint-Jans-Molenbeek verbleven overgebracht naar verschillende opvanglocaties. Onder coördinatie van de burgemeester van Molenbeek Catherine Moureaux, werkten Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor, Brussels minister-president Rudi Vervoort de voorbije dagen een scenario uit om dit zo vlot mogelijk te lagen gebeuren. Ze willen een oplossing bieden voor de schrijnende situatie waarin de mensen verbleven.

In een eerste beweging werden er 40 mensen in het netwerk van Fedasil geïntegreerd en nog eens 40 mensen zullen morgen worden overgenomen. De anderen krijgen een oplossing via de noodopvang van het gewest en de gemeente die van korte duur zal zijn. Wie recht heeft op opvang wordt in het netwerk van Fedasil geïntegreerd. Wie geen recht heeft op opvang wordt via het Brussels Gewest naar de daklozenopvang toegeleid. De registratie van de mensen is bezig.

Nicole de Moor: “Na het sluiten van het kraakpand in de Paleizenstraat werkten we al een hele tijd aan een oplossing voor de mensen die aan het kanaal in Molenbeek verbleven. Hoewel de situatie moeilijk blijft en het opvangnetwerk volledig verzadigd is creëert Fedasil continu plaatsen bij. Ik ben tevreden dat er door een goede samenwerking geen mensen meer op de kaai in tentjes moeten verblijven. Een oplossing voor deze crisis is dat echter niet. Het is noodzakelijk om structurele maatregelen te nemen.”

Rudi Vervoort: “De mensen op de brug leven al maanden onder inhumane omstandigheden. De situatie was niet alleen onaanvaardbaar, maar ook ongezond en onveilig voor de vele voetgangers en fietsers die dagelijks langs het kanaal passeerden. Via goede samenwerking met de Staatssecretaris en de burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek kunnen we deze mensen onder veel betere omstandigheden opvangen en laten doorstromen in het regulier opvangnetwerk van Fedasil.”

Catherine Moureaux : “Met deze evacuatie zorgt Molenbeek voor de veiligheid op zijn grondgebied en waardigheid voor alle asielzoekers. Zij worden opgevangen en ook anderen krijgen een oplossing.”

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.