Mensen die in tenten slapen in Molenbeek geëvacueerd

Publicatiedatum

Tags

Opvang

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Vandaag werden de mensen die in tenten aan het kanaal in Sint-Jans-Molenbeek verbleven overgebracht naar verschillende opvanglocaties. Onder coördinatie van de burgemeester van Molenbeek Catherine Moureaux, werkten Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor, Brussels minister-president Rudi Vervoort de voorbije dagen een scenario uit om dit zo vlot mogelijk te lagen gebeuren. Ze willen een oplossing bieden voor de schrijnende situatie waarin de mensen verbleven.

In een eerste beweging werden er 40 mensen in het netwerk van Fedasil geïntegreerd en nog eens 40 mensen zullen morgen worden overgenomen. De anderen krijgen een oplossing via de noodopvang van het gewest en de gemeente die van korte duur zal zijn. Wie recht heeft op opvang wordt in het netwerk van Fedasil geïntegreerd. Wie geen recht heeft op opvang wordt via het Brussels Gewest naar de daklozenopvang toegeleid. De registratie van de mensen is bezig.

Nicole de Moor: “Na het sluiten van het kraakpand in de Paleizenstraat werkten we al een hele tijd aan een oplossing voor de mensen die aan het kanaal in Molenbeek verbleven. Hoewel de situatie moeilijk blijft en het opvangnetwerk volledig verzadigd is creëert Fedasil continu plaatsen bij. Ik ben tevreden dat er door een goede samenwerking geen mensen meer op de kaai in tentjes moeten verblijven. Een oplossing voor deze crisis is dat echter niet. Het is noodzakelijk om structurele maatregelen te nemen.”

Rudi Vervoort: “De mensen op de brug leven al maanden onder inhumane omstandigheden. De situatie was niet alleen onaanvaardbaar, maar ook ongezond en onveilig voor de vele voetgangers en fietsers die dagelijks langs het kanaal passeerden. Via goede samenwerking met de Staatssecretaris en de burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek kunnen we deze mensen onder veel betere omstandigheden opvangen en laten doorstromen in het regulier opvangnetwerk van Fedasil.”

Catherine Moureaux : “Met deze evacuatie zorgt Molenbeek voor de veiligheid op zijn grondgebied en waardigheid voor alle asielzoekers. Zij worden opgevangen en ook anderen krijgen een oplossing.”

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.