Iquioussen opgesloten in gesloten terugkeercentrum

Publicatiedatum

Tags

Terugkeer

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatsecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, meldt dat de heer Iquioussen gisteren werd opgesloten in een gesloten terugkeercentrum. Deze persoon heeft geen toelating om op het Belgisch grondgebied te verblijven.

Justitie besliste gisteren dat hij niet langer onder voorlopige hechtenis mag geplaatst worden in afwachting van zijn uitlevering aan Frankrijk. Daardoor moet hij ook geen enkelband meer dragen.

De man is in Frankrijk zijn verblijfsrecht verloren en moest terugkeren naar zijn land van oorsprong Marokko. Hij is dus in een gesloten terugkeercentrum geplaatst met het oog op zijn verwijdering van het grondgebied. Hij geeft geen tekenen dat hij vrijwillig wenst terug te keren. De Franse overheid wil de persoon nog steeds terug om hem naar Marokko te sturen.

“Ik zal niet nalaten deze zaak op te volgen met mijn diensten. Wij kunnen niet toelaten dat wanneer iemand die een extremist is en geen verblijfsrecht heeft zomaar kan rondlopen op ons grondgebied. Wie hier niet mag zijn moet teruggestuurd worden. Wij blijven in contact met Frankrijk om zijn verwijdering mogelijk te maken”, aldus de Moor.

Er bestaat een cel radicalisme bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze dienst werkt nauw samen met de verschillende veiligheidsdiensten voor de opvolging van personen die geen Belg zijn waarbij indicaties zijn van radicalisering, extremisme of gevaar voor de nationale veiligheid. Deze cel volgt nauwlettend op wat ze kunnen ondernemen om deze mensen van het grondgebied te verwijderen.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.