Iquioussen opgesloten in gesloten terugkeercentrum

Publicatiedatum

Tags

Terugkeer

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatsecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, meldt dat de heer Iquioussen gisteren werd opgesloten in een gesloten terugkeercentrum. Deze persoon heeft geen toelating om op het Belgisch grondgebied te verblijven.

Justitie besliste gisteren dat hij niet langer onder voorlopige hechtenis mag geplaatst worden in afwachting van zijn uitlevering aan Frankrijk. Daardoor moet hij ook geen enkelband meer dragen.

De man is in Frankrijk zijn verblijfsrecht verloren en moest terugkeren naar zijn land van oorsprong Marokko. Hij is dus in een gesloten terugkeercentrum geplaatst met het oog op zijn verwijdering van het grondgebied. Hij geeft geen tekenen dat hij vrijwillig wenst terug te keren. De Franse overheid wil de persoon nog steeds terug om hem naar Marokko te sturen.

“Ik zal niet nalaten deze zaak op te volgen met mijn diensten. Wij kunnen niet toelaten dat wanneer iemand die een extremist is en geen verblijfsrecht heeft zomaar kan rondlopen op ons grondgebied. Wie hier niet mag zijn moet teruggestuurd worden. Wij blijven in contact met Frankrijk om zijn verwijdering mogelijk te maken”, aldus de Moor.

Er bestaat een cel radicalisme bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze dienst werkt nauw samen met de verschillende veiligheidsdiensten voor de opvolging van personen die geen Belg zijn waarbij indicaties zijn van radicalisering, extremisme of gevaar voor de nationale veiligheid. Deze cel volgt nauwlettend op wat ze kunnen ondernemen om deze mensen van het grondgebied te verwijderen.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.