Instroom Burundese asielzoekers sterk gedaald

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Het aantal Burundese asielzoekers is de afgelopen maand sterk gedaald. Dat is het gevolg van het stopzetten van het Servische visumbeleid, waar staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor zowel op bilateraal als Europees niveau druk voor uitoefende. De Moor lichtte de cijfers vandaag toe in de Kamer tijdens het debat over de beleidsnota.

Nicole de Moor: “We slagen erin om de hoge instroom van Burundese asielzoekers in ons land te verminderen. Wie nood heeft aan bescherming kan asiel aanvragen in ons land, maar we zagen sinds de zomer een sterke toename van Burundezen die om economische redenen naar ons land kwamen. Via eensgezinde Europese actie zijn we erin geslaagd om een transitland tot actie aan te zetten. Als het aan mij ligt zien we in de toekomst meer van dergelijke Europese samenwerking.”

In oktober vroegen nog 624 Burundezen asiel aan in ons land, in november waren dat er 418. De sterke daling is het gevolg van het stopzetten van de Servische visumvrijstelling voor Burundezen op 21 oktober. Sinds juli kende ons land een sterke toename van asielverzoeken van Burundezen, die voornamelijk via Servië de Europese Unie binnen kwamen. Servië liet Burundezen en verschillende andere nationaliteiten visumvrij inreizen. Ook andere Europese landen werden daardoor geconfronteerd met een zeer hoge instroom van asielzoekers die via Servië reisden. 

Staatssecretaris de Moor ondernam zowel bilateraal als op Europees niveau actie om de grote asielinstroom via de Westelijke Balkanroute te verminderen. Ze had daarvoor verschillende contacten met de Servische ambassadeur in Brussel, lanceerde online preventie- en informatiecampagnes en oefende druk uit via de Belgische ambassades in Belgrado en Bujumbura. De Moor trok ook samen met ministers uit andere lidstaten aan de alarmbel bij Europees commissaris voor binnenlandse zaken Ylva Johansson. Onder die brede Europese druk paste Servië zijn visumbeleid uiteindelijk aan.

Burundi is het vierde grootste herkomstland voor asielzoekers dit jaar, met 2.577 asielaanvragen. Met de toename van het aantal asielaanvragen, nam de erkenningsgraaf af. Terwijl ons land in het verleden vooral politieke vluchtelingen uit Burundi opving, speelden er recent vaker economische motieven.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.