Instroom Burundese asielzoekers sterk gedaald

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Het aantal Burundese asielzoekers is de afgelopen maand sterk gedaald. Dat is het gevolg van het stopzetten van het Servische visumbeleid, waar staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor zowel op bilateraal als Europees niveau druk voor uitoefende. De Moor lichtte de cijfers vandaag toe in de Kamer tijdens het debat over de beleidsnota.

Nicole de Moor: “We slagen erin om de hoge instroom van Burundese asielzoekers in ons land te verminderen. Wie nood heeft aan bescherming kan asiel aanvragen in ons land, maar we zagen sinds de zomer een sterke toename van Burundezen die om economische redenen naar ons land kwamen. Via eensgezinde Europese actie zijn we erin geslaagd om een transitland tot actie aan te zetten. Als het aan mij ligt zien we in de toekomst meer van dergelijke Europese samenwerking.”

In oktober vroegen nog 624 Burundezen asiel aan in ons land, in november waren dat er 418. De sterke daling is het gevolg van het stopzetten van de Servische visumvrijstelling voor Burundezen op 21 oktober. Sinds juli kende ons land een sterke toename van asielverzoeken van Burundezen, die voornamelijk via Servië de Europese Unie binnen kwamen. Servië liet Burundezen en verschillende andere nationaliteiten visumvrij inreizen. Ook andere Europese landen werden daardoor geconfronteerd met een zeer hoge instroom van asielzoekers die via Servië reisden. 

Staatssecretaris de Moor ondernam zowel bilateraal als op Europees niveau actie om de grote asielinstroom via de Westelijke Balkanroute te verminderen. Ze had daarvoor verschillende contacten met de Servische ambassadeur in Brussel, lanceerde online preventie- en informatiecampagnes en oefende druk uit via de Belgische ambassades in Belgrado en Bujumbura. De Moor trok ook samen met ministers uit andere lidstaten aan de alarmbel bij Europees commissaris voor binnenlandse zaken Ylva Johansson. Onder die brede Europese druk paste Servië zijn visumbeleid uiteindelijk aan.

Burundi is het vierde grootste herkomstland voor asielzoekers dit jaar, met 2.577 asielaanvragen. Met de toename van het aantal asielaanvragen, nam de erkenningsgraaf af. Terwijl ons land in het verleden vooral politieke vluchtelingen uit Burundi opving, speelden er recent vaker economische motieven.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.