Fedasil lanceert projectoproep rond tewerkstelling asielzoekers: “leemtes in netwerk vullen”

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

In opdracht van staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor, lanceert Fedasil een projectoproep om asielzoekers te begeleiden naar werk en hen te ondersteunen om actief te zijn in de samenleving.

Nicole de Moor: “We zetten sterk in op het activeren van asielzoekers via het actieplan ‘Asielzoeker zoekt match’ en met deze projectoproep bouwen we daaraan verder. Het aan de slag krijgen van asielzoekers is een win-winsituatie voor de betrokkenen en voor bedrijven die handen tekort komen. Daarnaast stimuleren we innovatie, zoals het voorzien van kwaliteitsvolle huisvestiging voor asielzoekers door bedrijven die hen tewerkstellen.”

Vorig jaar waren 10.000 asielzoekers voor korte of langere tijd aan het werk. Er bestaan intussen heel wat samenwerkingen met sectoren zoals de bouw of de zorg, of met individuele bedrijven.

In tal van asielcentra lopen vandaag begeleidingstrajecten naar werk, maar niet in alle gebeurt dat even intensief. Met een projectoproep wil de staatssecretaris de leemtes in het netwerk opvullen en bijkomende ondersteuning bieden waar nodig.

Via de projectoproep wil de Moor ook de tewerkstelling van asielzoekers in de uitzendsector verhogen. Vandaag zijn in die sector al veel asielzoekers aan de slag, maar toch zijn sommige uitzendbedrijven nog niet vertrouwd met het profiel van asielzoekers. Asielzoekers zijn op hun beurt vaak niet bekend met het concept van uitzendarbeid. De Moor streeft naar een structurele samenwerking tussen het opvangnetwerk en de uitzendsector.

Daarnaast wil de Moor via de projectoproep innovatie stimuleren. Zo wordt op zoek gegaan naar nieuwe opvangconcepten waarbij werkgevers kwaliteitsvolle huisvestiging aanbieden aan door hen tewerkgestelde asielzoekers. Ook wordt gekeken naar innovatieve vormen van cohousing met asielzoekers. Tot slot wordt op zoek gegaan naar innovatieve projecten om de drempels te verlagen voor kinderopvang voor alleenstaande ouders in het opvangnetwerk.

De projectoproep kadert in het algemeen begeleidingstraject naar tewerkstelling waar de Moor aan werkt. Het doel is dat elke asielzoeker op arbeidsleeftijd, een aangepaste begeleiding krijgt naar werk.

Door te werken kunnen asielzoekers ervaring opdoen en leren ze onze taal. Ze verwerven een eigen inkomen, kunnen op hun eigen benen staan en dragen bij aan de samenleving. Als zij erkend worden als vluchteling, staan zij zo al vele stappen verder in hun integratie. En als ze geen asiel krijgen en moeten terugkeren naar hun land van herkomst, dan komt die werkervaring ook daar nuttig van pas.

Projecten kunnen worden ingediend tot 30 september en moeten worden uitgevoerd in 2024. Op 31 augustus organiseert Fedasil een digitaal infomoment. Meer info op https://www.fedasil.be/nl/nieuws/opvang-asielzoekers/projectoproep-2024

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.