Blijf op de hoogte

Bedrijven die een werknemer vinden, moeten die snel kunnen in dienst laten treden

De ministerraad gaat akkoord met de verdere uitbreiding van het digitaal platform ‘Working in Belgium’. Bedrijven die een geschikte werknemer vinden uit het buitenland moeten die snel in dienst kunnen laten treden. Te lange wachttijden leidt tot veel frustratie en verlies van gegeerde werknemers. Jobs waarvoor niemand in België gevonden wordt omdat ze een specifieke opleiding vragen, of er gewoonweg te korten voor zijn blijven zo te lang openstaan en dat leidt tot verlies bij de bedrijven. Door een verdere uitbreiding garanderen we dat wie een gecombineerde vergunning aanvraagt, daar snel een antwoord op krijgt.

de Moor laat werkende asielzoekers faire bijdrage betalen voor verblijf in opvangcentrum

Asielzoekers die in een opvangcentrum verblijven en die werken, zullen voortaan mee moeten betalen aan de kosten van hun verblijf. Het KB van staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor in die zin staat vrijdag op de agenda van de ministerraad.

Fedasil lanceert projectoproep rond tewerkstelling asielzoekers: “leemtes in netwerk vullen”

In opdracht van staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor, lanceert Fedasil een projectoproep om asielzoekers te begeleiden naar werk en hen te ondersteunen om actief te zijn in de samenleving.

Geen onzekerheid meer voor landbouwers over verblijfsduur seizoenarbeiders

Seizoenarbeiders uit EU-landen zullen geen vernieuwing van hun verblijf meer moeten aanvragen als ze langer dan drie maanden in ons land werken. Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor zorgt op die manier dat landbouwers meer rechtszekerheid hebben wanneer ze seizoenarbeiders aannemen. Tegelijk vermindert de administratieve werklast voor gemeentes.

Interministeriële Conferentie pakt misbruik en uitbuiting bij arbeidsmigratie aan

De Interministeriële Conferentie (IMC) Migratie en Integratie bereikte vandaag een akkoord over maatregelen in de strijd tegen uitbuiting en misbruiken bij arbeidsmigratie. Er wordt ook werk gemaakt van efficiëntere procedures. Daarnaast werden maatregelen afgesproken om de activering van asielzoekers te versterken en krijgen au pairs een beter bescherming door hen een werknemersstatuut toe te kennen.

Asielzoekers werken meer dan ooit te voren, meer turbofocus nodig op andere doelgroepen die niet werken.

Federaal staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor en Vlaams minister van werk Jo Brouns reageren op het ‘turboplan’ van Vlaams minister Bart Somers.

Jonge vrijwilligers aan de slag binnen en buiten opvangcentra

Fedasil en Samenlevingsdienst gaan samenwerken om jongeren vrijwilligerswerk te laten doen. Dat maakte staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor bekend tijdens een bezoek aan een vrijwilligersproject van Samenlevingsdienst.

Nicole de Moor roept IMC arbeidsmigratie samen voor betere bescherming en integratie van arbeidsmigranten

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor roept een Interministeriële conferentie Migratie en Integratie samen rond het thema arbeidsmigratie. Ze wil procedures sneller en efficiënter maken en werknemers beter beschermen.

Nicole de Moor: “Meer buitenlandse onderzoekers aantrekken aan onze universiteiten”

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor maakt de procedure eenvoudiger om onderzoekers van buiten de EU aan te trekken en aan de slag te houden in ons land.