Dublincentrum zorgt voor snellere afronding procedure doorreizende asielzoekers

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Sedert woensdag 24 augustus is het Dublincentrum operationeel. Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, wil met de oprichting van dit centrum de uitstroom van asielzoekers uit het opvangnetwerk aanpakken.

Dit centrum in Zaventem wordt beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Enkel asielzoekers bij wie de DVZ een Eurodac 1-hit heeft vastgesteld worden aan dit centrum toegewezen. De Eurodac 1-hit wijst op een eerder asielverzoek in een andere Europese lidstaat. Alle asielzoekers in de Europese Unie worden geregistreerd in de Eurodac-databank. Zo hebben de Europese lidstaten zicht op wie waar asiel aanvraagt.

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor:

Ik kan niet toestaan dat asielzoekers mogelijks het idee hebben dat België hen niet zal terugsturen naar het Europese land waar ze zijn toegekomen. Wij nemen maatregelen om medewerking aan de Dublin-procedure af te dwingen. Opvang alleen is niet de oplossing voor de toename aan asielzoekers in ons land.

Meer dan de helft van de asielzoekers die zich melden heeft een Eurodac-hit. Dit wil zeggen dat meer dan de helft van de asielzoekers die in België asiel aanvragen al in een ander EU-land asiel hebben aangevraagd of irregulier de buitengrenzen van de EU overgestoken hebben. Sedert 2019 is dit een sterk stijgend fenomeen.

Jaartal Eurodac-hits

2016      8.658 hits                            
2017      8.591 hits                            
2018      8.062 hits                            
2019      10.697 hits                         
2020      6.178 hits = 53,15 procent van alle vragen, algemeen lager aantal aanvragen door COVID
2021      10.952 hits = 55,6 procent van alle aanvragen
2022      7.779 hits (cijfers tot en met juli)

 

2022 Aantal Hits % Hits t.o.v. totaal
Januari 1.168 52,2%
Februari 981 50,3%
Maart 955 35,6% (daling % te wijten aan hoge instroom Oekraïners in de asielprocedure)
April 890 45,7%
Mei 1.093 49,9%
Juni 1.309 53,8%
Juli 1.307 52,4%
TOTAL 7.779 48,34% van alle asielzoekers

Er zijn regels en die moeten toegepast worden. Mensen die al in een andere EU-lidstaat procedures hebben lopen moeten effectief teruggestuurd worden naar de lidstaat die bevoegd is voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming.

"De regels zijn duidelijk: als je na onderzoek door onze diensten moet terugkeren naar het land waar je eerst asiel hebt aangevraagd, dan verwachten we ook dat je dat ook effectief doet. Wij hebben de manier van werken grondig geanalyseerd en gaan mensen niet gewoonweg aan een grens droppen in een centrum. De diensten werken hier intens samen, de expertise zit samen en er wordt nu prioriteit gemaakt van deze dossiers", alsnog de Moor.

Expertise samengebracht

De diensten starten nu met een gespecialiseerd centrum waar alle expertise van medewerkers bij DVZ en Fedasil samengebracht wordt.

Voor de Dienst Vreemdelingenzaken gaat dat over volgende diensten 

  • Centrumdirectie via Dienst Vreemdelingenzaken
  • Cel Dublin die dossiers onderzoekt
  • ICAM-begeleiders: begeleiders die individueel terugkeer van personen opvolgen
  • Bureau T: medewerkers die vervoer regelen voor terugkeer 

Er is een samenwerkingsakkoord met de lokale politie. Zo zitten al deze diensten niet verdeeld over verschillende opvangcentra met Dublinplaatsen die zich over het hele land bevinden. 

Werkwijze

Mensen met een Eurodac 1-hit moeten zo snel mogelijk aan dit nieuwe centrum toegewezen worden, zodat zeer snel kan worden vastgesteld welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming en efficiënter kan worden overgegaan tot de overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat.

De Dublincel van DVZ bevestigt de dag zelf nog de Eurodac 1-hit. Indien de persoon een opvangplaats nodig heeft wordt hij of zij op basis van deze hit rechtstreeks toegewezen aan het centrum in Zaventem. Het heeft weinig zin om iemand eerst naar Luxemburg of West-Vlaanderen te sturen en daarna opnieuw uit te nodigen voor een interview in Brussel. Verblijf in dit centrum in Zaventem moet zo kort mogelijk zijn. 

Het interview met de Dienst Vreemdelingenzaken gaat dan ook door in dit centrum. Mensen worden niet langer na een paar weken uitgenodigd in de gebouwen van DVZ aan de Pachecolaan maar moeten rechtstreeks naar dit centrum komen. Dit gebeurt al op dag 3 na opstart van de asielprocedure.  Dit in tegenstelling tot vroeger waar het al gauw enkele weken, tot maanden kon duren. "Door de procedure grotendeels af te werken in het centrum zelf, winnen wij heel veel aan tijd en efficiëntie", verklaart Freddy Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken.  

Het beheer van dit centrum valt onder de Dienst Vreemdelingenzaken omdat zij instaan voor het opstarten van de dossiers richting terugkeer. Er wordt altijd ingezet op vrijwillige terugkeer maar indien dat niet kan, want wordt het een gedwongen terugkeer. 

Fedasil heeft een ondersteunde rol wat betreft logistiek en opvang. De capaciteit van het centrum blijft op 220 plaatsen. Voormalige bewoners dit opvangcentrum zijn allemaal overgebracht in het nabijgelegen nieuwe opvangcentrum in Machelen.

Sedert woensdag vonden de eerste toewijzingen aan dit centrum plaats. Dit gaat om 30 personen, 21 alleenstaande mannen en 2 families.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.