Deze week 350 plaatsen in humanitaire noodopvangcentra

Publicatiedatum

Tags

Opvang

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Tegen eind deze week zullen er 300 asielzoekers in het humanitaire noodopvangcentrum van Glons verblijven en 50 in dat van Jabbeke. Op dit moment verblijven in beide centra samen ongeveer 50 asielzoekers, voornamelijk families. Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor geeft opdracht om een eerste groep asielzoekers uit het kraakpand in de Paleizentestraat over te brengen.

Nicole de Moor: “Sinds vorige week kunnen we alle asielzoekers die op straat sliepen een bed aanbieden. Ik werk daarnaast aan een oplossing voor asielzoekers die momenteel in kraakpanden verblijven. Zij zullen stapsgewijs worden overgebracht naar het opvangnetwerk van Fedasil. Eind deze week zal een eerste groep van enkele tientallen asielzoekers worden overgebracht. We doen dit stapsgewijs omdat we voldoende plaatsen willen behouden voor families of minderjarigen die aankomen en die we prioritair opvangen.”

De afgelopen week zijn mobiele zorgteams twee keer ter plaatste geweest in de Paleizenstraat. Zij dienden zorgen toe en verwijzen indien nodig door. Voor de zorgteams wordt samengewerkt met volksgezondheid.

In het kader van het Winterplan werden twee humanitaire noodopvangcentra geopend. Dat in Jabbeke is sinds 15 december open, dat van Glons sinds 5 december. Asielzoekers kunnen er voor korte tijd worden onderbracht in afwachting dat er plaats vrij is in een gewoon asielcentrum. De humanitaire noodopvangcentra werden gerealiseerd in samenwerking met het Crisiscentrum, de civiele bescherming en defensie.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.