De Moor zet schouders onder hernieuwd migratiepartnerschap met Marokko

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, is bijzonder opgezet met het hernieuwd partnerschap dat ons land gisteren heeft afgesloten met Marokko.

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib is in Rabat om namens de Belgische regering een hernieuwd partnerschap aan te gaan met Marokko. Ze doet dit op vraag van enkele regeringspartners, die de banden willen aanhalen met het Koninkrijk, maar ook een aantal bilaterale dossiers willen ontmijnen. Staatssecretaris de Moor, bevoegd voor asiel en migratie, werkte mee aan het initiatief, gezien de belangrijke rol van Marokko als herkomst- en transitland. De Moor reisde in dit kader in juli naar Rabat om de een verbeterde terugkeersamenwerking te bespreken.

België en Marokko kwamen overeen de samenwerking op het gebied van migratie te intensiveren en uit te breiden op verschillende gebieden zoals terugkeer, overname en de bestrijding van mensenhandel. De Verklaring voorziet ook de lancering van een Marokkaans-Belgische Migratiewerkgroep, waarvan de eerste vergadering nog vóór eind 2022 zal plaatsvinden. Het uiteindelijke doel is het verzekeren van kortere en efficiëntere procedures voor de identificatie en de terugkeer van personen die geen verblijfsrecht hebben. Een aandachtspunt zijn de personen die misdrijven tegen de openbare orde hebben gepleegd en veroordeelde personen die hun straf in het land van herkomst kunnen uitzitten.

Nicole de Moor: “Dit engagement van de Marokkaanse zijde komt er na lange en intensieve gesprekken. Ik ging niet voor niets op eerste buitenlandse missie naar Marokko. We werken samen met Marokko aan kortere en efficiëntere procedures voor de identificatie en de terugkeer van mensen zonder wettig verblijf. Daarbij gaan we in het bijzonder aandacht besteden aan mensen die misdrijven tegen de openbare orde hebben gepleegd en veroordeelden die hun straf in het land van herkomst kunnen uitzitten.”

De Belgisch-Marokkaanse migratierelaties hadden nood aan deze doorstart na moeilijke COVID jaren. België heeft een grote Marokkaanse gemeenschap, die zowel bestaat uit Belgen met Marokkaanse roots als uit Marokkanen met een verblijfsstatuut. Elk jaar worden vanuit Marokko ook een aanzienlijk aantal visumaanvragen ingediend. Daarnaast zijn er ook uitdagingen te vermelden, vooral wat betreft Marokkanen die zonder een wettig verblijf in ons land aanwezig zijn. Een bijzondere groep zijn de Marokkanen die in Belgische gevangenis verblijven, die zo’n 20% van de totale buitenlandse gevangenispopulatie omvat. De helft van deze personen heeft geen recht op verblijf.

De Moor volgde dit dossier op in nauw overleg met de Premier en collega-ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie. Ze blijft werken aan betere bilaterale samenwerking rond migratie met herkomstlanden.

Blijf op de hoogte

Laatste busje met fysieke documenten vertrokken, toekomstvisie voor de migratiediensten

Vandaag is het laatste busje met fysieke documenten/stapels documenten vertrokken van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Dat bespaart maar liefst 5 ton papier per maand. Dat betekent ook het einde van dagelijkse ritten tussen de twee diensten en dat 2 keer per dag. Maar nog beter: de medewerkers van beide organisaties hebben de volledige dossiers nu digitaal ter beschikking.

Nicole de Moor: “Eindelijk sterkere Europese grenzen.”

Het Europees Asiel- en Migratiepact werd vandaag in de ECOFIN-raad finaal goedgekeurd als A-punt (zonder discussie). Daarmee is de laatste stap op wetgevend vlak afgerond. Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, liet er geen gras over groeien en bracht eind april al haar collega-ministers samen in Gent om met de uitvoering van dat Pact vaart te maken. De Europese Commissie stelt in juni haar overkoepelend implementatieplan voor. Elke lidstaat moet vervolgens tegen eind dit jaar een nationaal implementatieplan voorleggen. 

De Moor wil asielaanvragen van Moldaviërs en Congolezen zo snel mogelijk afhandelen

In de eerste vier maanden van dit jaar nam het aantal asielaanvragen uit Congo en Moldavië toe met respectievelijk 22 en 16 procent. Nochtans krijgen asielzoekers uit die landen maar zelden bescherming in ons land. Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor wil die dossiers zo snel mogelijk afhandelen. Sinds 1 februari bestaat daarvoor een fast-trackprocedure.