De Moor zet schouders onder hernieuwd migratiepartnerschap met Marokko

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, is bijzonder opgezet met het hernieuwd partnerschap dat ons land gisteren heeft afgesloten met Marokko.

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib is in Rabat om namens de Belgische regering een hernieuwd partnerschap aan te gaan met Marokko. Ze doet dit op vraag van enkele regeringspartners, die de banden willen aanhalen met het Koninkrijk, maar ook een aantal bilaterale dossiers willen ontmijnen. Staatssecretaris de Moor, bevoegd voor asiel en migratie, werkte mee aan het initiatief, gezien de belangrijke rol van Marokko als herkomst- en transitland. De Moor reisde in dit kader in juli naar Rabat om de een verbeterde terugkeersamenwerking te bespreken.

België en Marokko kwamen overeen de samenwerking op het gebied van migratie te intensiveren en uit te breiden op verschillende gebieden zoals terugkeer, overname en de bestrijding van mensenhandel. De Verklaring voorziet ook de lancering van een Marokkaans-Belgische Migratiewerkgroep, waarvan de eerste vergadering nog vóór eind 2022 zal plaatsvinden. Het uiteindelijke doel is het verzekeren van kortere en efficiëntere procedures voor de identificatie en de terugkeer van personen die geen verblijfsrecht hebben. Een aandachtspunt zijn de personen die misdrijven tegen de openbare orde hebben gepleegd en veroordeelde personen die hun straf in het land van herkomst kunnen uitzitten.

Nicole de Moor: “Dit engagement van de Marokkaanse zijde komt er na lange en intensieve gesprekken. Ik ging niet voor niets op eerste buitenlandse missie naar Marokko. We werken samen met Marokko aan kortere en efficiëntere procedures voor de identificatie en de terugkeer van mensen zonder wettig verblijf. Daarbij gaan we in het bijzonder aandacht besteden aan mensen die misdrijven tegen de openbare orde hebben gepleegd en veroordeelden die hun straf in het land van herkomst kunnen uitzitten.”

De Belgisch-Marokkaanse migratierelaties hadden nood aan deze doorstart na moeilijke COVID jaren. België heeft een grote Marokkaanse gemeenschap, die zowel bestaat uit Belgen met Marokkaanse roots als uit Marokkanen met een verblijfsstatuut. Elk jaar worden vanuit Marokko ook een aanzienlijk aantal visumaanvragen ingediend. Daarnaast zijn er ook uitdagingen te vermelden, vooral wat betreft Marokkanen die zonder een wettig verblijf in ons land aanwezig zijn. Een bijzondere groep zijn de Marokkanen die in Belgische gevangenis verblijven, die zo’n 20% van de totale buitenlandse gevangenispopulatie omvat. De helft van deze personen heeft geen recht op verblijf.

De Moor volgde dit dossier op in nauw overleg met de Premier en collega-ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie. Ze blijft werken aan betere bilaterale samenwerking rond migratie met herkomstlanden.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.