De Moor zet in op ontrading van irreguliere migratie uit Nigeria

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) gaat aan preventie doen tegen irreguliere migratie in Nigeria, het land met de grootste bevolking in Afrika. De afgelopen jaren nam irreguliere migratie vanuit dat land toe.

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor: “Nigerianen maken nauwelijks kans op asiel in ons land en via een preventiecampagne willen we tegengaan dat mensen de gevaarlijke overtocht maken. Elke persoon die we kunnen overtuigen is een slachtoffer minder. Daarnaast werken we aan een betere samenwerking met Nigeria op vlak van terugkeer. Een leven in onwettig verblijf leidt alleen maar tot miserie en uitbuiting. Het is in ieders belang dat die mensen een nieuwe toekomst kunnen opbouwen in hun land van herkomst.”

In België waren er vorig jaar 352 asielaanvragen van Nigerianen, bijna dubbel zoveel als de 181 in 2019. Maar liefst 96 procent van de Nigerianen die asiel aanvragen in ons land, blijkt na onderzoek geen nood te hebben aan bescherming. Zij moeten terugkeren naar hun land van herkomst.

Nigeriaanse vrouwen in onwettig verblijf, zijn bovendien vaak het slachtoffer van mensenhandel en seksuele uitbuiting. De laatste jaren werden 122 Nigeriaanse slachtoffers van seksuele uitbuiting aangetroffen, maar het werkelijke aantal ligt nog veel hoger.

Precies om mensen in Nigeria te wijzen op de gevaren van mensenhandel, uitbuiting en de risico’s die verbonden zijn aan irreguliere migratie, geeft staatssecretaris de Moor opdracht aan de Dienst Vreemdelingenzaken om een preventiecampagne op te starten in dat land.

De Dienst Vreemdelingenzaken gaat voor de campagne samenwerken met de lokale organisatie Pathfinders for Justice, die expertise heeft in de preventie en bestrijding van mensensmokkel. Naast de risico’s van irreguliere migratie, wil de campagne Nigerianen ook wijzen op de vele economische mogelijkheden die bestaan in Nigeria en aantonen dat kansen om asiel te krijgen in België bijna onbestaand zijn. Pathfinders for Justice zal voor de campagne samenwerken met personen die werden teruggestuurd en slachtoffers van mensenhandel.

De campagne zal lopen via radio, kranten, aanplakborden en sociale media. Ook zal in scholen aan sensibilisering worden gedaan. Een telefonische hulplijn wordt opgezet die bellers doorverwijst naar lokale economische mogelijkheden. Die mogelijkheden worden ook op een website voorgesteld.

De Moor had eerder deze maand een gesprek met de Nigeriaanse ambassadeur in Brussel om te spreken over een nauwere samenwerking rond terugkeer van mensen in onwettig verblijf. Samenwerking met landen van herkomst is cruciaal om te zorgen voor een effectieve terugkeer van mensen in onwettig verblijf.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.