De Moor zet in op ontrading van irreguliere migratie uit Nigeria

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) gaat aan preventie doen tegen irreguliere migratie in Nigeria, het land met de grootste bevolking in Afrika. De afgelopen jaren nam irreguliere migratie vanuit dat land toe.

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor: “Nigerianen maken nauwelijks kans op asiel in ons land en via een preventiecampagne willen we tegengaan dat mensen de gevaarlijke overtocht maken. Elke persoon die we kunnen overtuigen is een slachtoffer minder. Daarnaast werken we aan een betere samenwerking met Nigeria op vlak van terugkeer. Een leven in onwettig verblijf leidt alleen maar tot miserie en uitbuiting. Het is in ieders belang dat die mensen een nieuwe toekomst kunnen opbouwen in hun land van herkomst.”

In België waren er vorig jaar 352 asielaanvragen van Nigerianen, bijna dubbel zoveel als de 181 in 2019. Maar liefst 96 procent van de Nigerianen die asiel aanvragen in ons land, blijkt na onderzoek geen nood te hebben aan bescherming. Zij moeten terugkeren naar hun land van herkomst.

Nigeriaanse vrouwen in onwettig verblijf, zijn bovendien vaak het slachtoffer van mensenhandel en seksuele uitbuiting. De laatste jaren werden 122 Nigeriaanse slachtoffers van seksuele uitbuiting aangetroffen, maar het werkelijke aantal ligt nog veel hoger.

Precies om mensen in Nigeria te wijzen op de gevaren van mensenhandel, uitbuiting en de risico’s die verbonden zijn aan irreguliere migratie, geeft staatssecretaris de Moor opdracht aan de Dienst Vreemdelingenzaken om een preventiecampagne op te starten in dat land.

De Dienst Vreemdelingenzaken gaat voor de campagne samenwerken met de lokale organisatie Pathfinders for Justice, die expertise heeft in de preventie en bestrijding van mensensmokkel. Naast de risico’s van irreguliere migratie, wil de campagne Nigerianen ook wijzen op de vele economische mogelijkheden die bestaan in Nigeria en aantonen dat kansen om asiel te krijgen in België bijna onbestaand zijn. Pathfinders for Justice zal voor de campagne samenwerken met personen die werden teruggestuurd en slachtoffers van mensenhandel.

De campagne zal lopen via radio, kranten, aanplakborden en sociale media. Ook zal in scholen aan sensibilisering worden gedaan. Een telefonische hulplijn wordt opgezet die bellers doorverwijst naar lokale economische mogelijkheden. Die mogelijkheden worden ook op een website voorgesteld.

De Moor had eerder deze maand een gesprek met de Nigeriaanse ambassadeur in Brussel om te spreken over een nauwere samenwerking rond terugkeer van mensen in onwettig verblijf. Samenwerking met landen van herkomst is cruciaal om te zorgen voor een effectieve terugkeer van mensen in onwettig verblijf.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.