De Moor wil preventie, grensbeheer en solidariteit aankaarten op Europese ministerraad migratie

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, kijkt uit naar de bespreking van het plan van de Europese Commissie vrijdag op de buitengewone ministerraad asiel en migratie.

Het is al een tijdje 5 voor 12. Dat Europees Commissaris Ylva Johansson benadrukt dat we moeten werken op de preventieve boodschap dat niet iedereen die toekomt in de Europese Unie recht heeft op asiel ligt in de lijn van de Belgische aanpak. De Moor is tevreden dat de Europese Commissie harder wenst in te zetten op akkoorden met landen van oorsprong en migratiebeheer bij transitlanden. 

Net om die reden ondernam de Moor vorige week een missie naar Congo en zal ze de uitgestelde missie naar Egypte zeker nog ondernemen. Wij doen dit ook bilateraal en dat heeft effect maar als de volledige Europese Unie haar gewicht in de schaal legt boeken we meer resultaat. Het is van belang om landen als Egypte en Tunesië te ondersteunen in hun grensbeheer. Ook die landen fungeren de laatste tijd als een transitland van waaruit migranten de gevaarlijke tocht verder zetten.

Daarnaast moeten we spreken over relocatie en solidariteit maar dit op basis van reële asieldruk waarbij de draagkracht van de lidstaten in acht wordt genomen. Daarmee doelt de Moor op het aantal asielzoekers per aantal inwoners en waar de asielzoekers daadwerkelijk hun asielprocedure doorlopen. Er reizen namelijk veel asielzoekers door, wat voor Oostenrijk momenteel het geval is wat betreft de Afghanen. Zestig procent van hen reist door naar een ander EU-land. 

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.