"Gewicht van EU inzetten tegen landen die weigeren mee te werken aan terugkeer" (De Moor)

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor drong vandaag aan bij de nieuwe Europese terugkeercoördinator Mari Juritsch op een sterkere Europese aanpak rond terugkeer. Daarnaast blijft ze ook op Belgisch niveau akkoorden sluiten met herkomstlanden.

Nicole de Moor: “Terugkeer van mensen in onwettig verblijf wordt nog te vaak tegengehouden door landen van herkomst die niet meewerken. We moeten Europees de krachten bundelen tegen landen die consequent blijven weigeren om hun burgers terug op te nemen. Op Europees niveau kunnen we meer gewicht in de schaal leggen dan met België alleen.”

Sinds maart van dit jaar bestaat er op Europees niveau een terugkeercoördinator. Die moet zorgen voor een doeltreffend en gemeenschappelijk Europees terugkeersysteem, in samenwerking met de lidstaten. Het is de ambitie van Mari Juritsch om de terugkeercijfers omhoog te krijgen.

België is een groot voorstander van die gemeenschappelijke Europese aanpak. Voor individuele lidstaten is het belangrijk om het grotere gewicht van de EU te kunnen inzetten om impact te hebben.  

De Europese rekenkamer onderzocht vorig jaar het Europese terugkeerbeleid en stelde vast dat de inefficiëntie ervan soms zelf irreguliere migratie in de hand werkt. Bovendien zijn veel van de bestaande overname akkoorden tussen de EU en derde landen te vrijblijvend.

de Moor: “Tot nog toe leverden de EU-acties slechts beperkte resultaten op. Dat moet anders. Met zo’n beleid en met te lage terugkeercijfers voed je effectief irreguliere migratie. We moeten vanuit de EU komen tot dwingende terugkeerakkoorden, met visumsancties indien nodig als landen niet meewerken. Als landen bevoorrechte relaties met de EU willen onderhouden, moeten ze zich ook aan bepaalde regels houden.”

Complementair aan die Europese aanpak, blijft staatssecretaris de Moor ook inzetten op bilaterale samenwerking met landen van herkomst.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.