"Gewicht van EU inzetten tegen landen die weigeren mee te werken aan terugkeer" (De Moor)

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor drong vandaag aan bij de nieuwe Europese terugkeercoördinator Mari Juritsch op een sterkere Europese aanpak rond terugkeer. Daarnaast blijft ze ook op Belgisch niveau akkoorden sluiten met herkomstlanden.

Nicole de Moor: “Terugkeer van mensen in onwettig verblijf wordt nog te vaak tegengehouden door landen van herkomst die niet meewerken. We moeten Europees de krachten bundelen tegen landen die consequent blijven weigeren om hun burgers terug op te nemen. Op Europees niveau kunnen we meer gewicht in de schaal leggen dan met België alleen.”

Sinds maart van dit jaar bestaat er op Europees niveau een terugkeercoördinator. Die moet zorgen voor een doeltreffend en gemeenschappelijk Europees terugkeersysteem, in samenwerking met de lidstaten. Het is de ambitie van Mari Juritsch om de terugkeercijfers omhoog te krijgen.

België is een groot voorstander van die gemeenschappelijke Europese aanpak. Voor individuele lidstaten is het belangrijk om het grotere gewicht van de EU te kunnen inzetten om impact te hebben.  

De Europese rekenkamer onderzocht vorig jaar het Europese terugkeerbeleid en stelde vast dat de inefficiëntie ervan soms zelf irreguliere migratie in de hand werkt. Bovendien zijn veel van de bestaande overname akkoorden tussen de EU en derde landen te vrijblijvend.

de Moor: “Tot nog toe leverden de EU-acties slechts beperkte resultaten op. Dat moet anders. Met zo’n beleid en met te lage terugkeercijfers voed je effectief irreguliere migratie. We moeten vanuit de EU komen tot dwingende terugkeerakkoorden, met visumsancties indien nodig als landen niet meewerken. Als landen bevoorrechte relaties met de EU willen onderhouden, moeten ze zich ook aan bepaalde regels houden.”

Complementair aan die Europese aanpak, blijft staatssecretaris de Moor ook inzetten op bilaterale samenwerking met landen van herkomst.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.