784 personen geregistreerd door sociale screening Paleizenstraat

Publicatiedatum

Tags

Opvang

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Vorige week donderdag en vrijdag meldden 784 personen zich aan bij sociale screening voor de bewoners van de Paleizenstraat. Dat laten staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor en Brussels minister-president Rudi Vervoort weten.

Veel mensen die zich aanmeldden beschikten over een asielaanvraag. Organisaties op het terrein bevestigen dat de mensen uit de Paleizenstraat die daar niet over beschikken, zich niet laten registreren. De identificatieprocedure geleid door het Brussels Gewest en waarbinnen Fedasil de verificatie van de asielzoekers heeft gedaan is daarom afgerond. Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor en Brussels Minister-President Vervoort werkten constructief samen voor het opzetten van die procedure.

Vrijdag werd vastgesteld dat er ook een instroom was van asielzoekers die elders verblijven en nog geen opvang hebben. Verschillende advocaten hadden oproepen gedaan om zich aan te melden bij de screening.

Er wordt nog nagegaan bij wie het effectief om een lopende asielprocedure gaat. Asielzoekers zullen vervolgens stapsgewijs worden toegeleid naar het opvangnetwerk van Fedasil, zoals de afgelopen weken reeds gebeurde. 175 asielzoekers kregen al een plaats toegewezen. Er wordt stapsgewijs gewerkt omdat voldoende plaatsen worden voorbehouden voor families en kinderen die asiel vragen en die elke dag opnieuw toekomen in ons land. Zij zijn het meest kwetsbaar en we vangen hen daarom prioritair op.

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor nam in december al de verantwoordelijkheid om een oplossing te zoeken voor de asielzoekers uit het pand. Ze stelde ook middelen ter beschikking aan het Croix Rouge om een mobiele kliniek om medische zorgen te verlenen aan de bewoners van het pand.

Er wordt voor de doorstoom van de bewoners van de Paleizenstraat nauw samengewerkt met verschillende partners waaronder de gemeente Schaarbeek, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Croix Rouge, Samusocial, de bewakings- en ordediensten en Fedasil.

Blijf op de hoogte

Laatste busje met fysieke documenten vertrokken, toekomstvisie voor de migratiediensten

Vandaag is het laatste busje met fysieke documenten/stapels documenten vertrokken van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Dat bespaart maar liefst 5 ton papier per maand. Dat betekent ook het einde van dagelijkse ritten tussen de twee diensten en dat 2 keer per dag. Maar nog beter: de medewerkers van beide organisaties hebben de volledige dossiers nu digitaal ter beschikking.

Nicole de Moor: “Eindelijk sterkere Europese grenzen.”

Het Europees Asiel- en Migratiepact werd vandaag in de ECOFIN-raad finaal goedgekeurd als A-punt (zonder discussie). Daarmee is de laatste stap op wetgevend vlak afgerond. Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, liet er geen gras over groeien en bracht eind april al haar collega-ministers samen in Gent om met de uitvoering van dat Pact vaart te maken. De Europese Commissie stelt in juni haar overkoepelend implementatieplan voor. Elke lidstaat moet vervolgens tegen eind dit jaar een nationaal implementatieplan voorleggen. 

De Moor wil asielaanvragen van Moldaviërs en Congolezen zo snel mogelijk afhandelen

In de eerste vier maanden van dit jaar nam het aantal asielaanvragen uit Congo en Moldavië toe met respectievelijk 22 en 16 procent. Nochtans krijgen asielzoekers uit die landen maar zelden bescherming in ons land. Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor wil die dossiers zo snel mogelijk afhandelen. Sinds 1 februari bestaat daarvoor een fast-trackprocedure.