784 personen geregistreerd door sociale screening Paleizenstraat

Publicatiedatum

Tags

Opvang

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Vorige week donderdag en vrijdag meldden 784 personen zich aan bij sociale screening voor de bewoners van de Paleizenstraat. Dat laten staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor en Brussels minister-president Rudi Vervoort weten.

Veel mensen die zich aanmeldden beschikten over een asielaanvraag. Organisaties op het terrein bevestigen dat de mensen uit de Paleizenstraat die daar niet over beschikken, zich niet laten registreren. De identificatieprocedure geleid door het Brussels Gewest en waarbinnen Fedasil de verificatie van de asielzoekers heeft gedaan is daarom afgerond. Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor en Brussels Minister-President Vervoort werkten constructief samen voor het opzetten van die procedure.

Vrijdag werd vastgesteld dat er ook een instroom was van asielzoekers die elders verblijven en nog geen opvang hebben. Verschillende advocaten hadden oproepen gedaan om zich aan te melden bij de screening.

Er wordt nog nagegaan bij wie het effectief om een lopende asielprocedure gaat. Asielzoekers zullen vervolgens stapsgewijs worden toegeleid naar het opvangnetwerk van Fedasil, zoals de afgelopen weken reeds gebeurde. 175 asielzoekers kregen al een plaats toegewezen. Er wordt stapsgewijs gewerkt omdat voldoende plaatsen worden voorbehouden voor families en kinderen die asiel vragen en die elke dag opnieuw toekomen in ons land. Zij zijn het meest kwetsbaar en we vangen hen daarom prioritair op.

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor nam in december al de verantwoordelijkheid om een oplossing te zoeken voor de asielzoekers uit het pand. Ze stelde ook middelen ter beschikking aan het Croix Rouge om een mobiele kliniek om medische zorgen te verlenen aan de bewoners van het pand.

Er wordt voor de doorstoom van de bewoners van de Paleizenstraat nauw samengewerkt met verschillende partners waaronder de gemeente Schaarbeek, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Croix Rouge, Samusocial, de bewakings- en ordediensten en Fedasil.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.