Werken aan efficiënte procedures – uitvoeren van de audit

Publicatiedatum

Tags

Hervorming

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Vandaag komt de werkgroep 'Audit' van de asiel en migratiediensten voor het eerst samen. Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, wil dat er vaart gemaakt wordt met het uitvoeren van de aanbevelingen uit deze audit. 

De werkgroep moet zich buigen over 2 zaken: de aanbevelingen die uit de audit naar voor zijn gekomen en de uitwerking van een ééngemaakte migratiedienst. Uiteindelijk moeten deze werkzaamheden uitmonden in een blauwdruk voor een goedwerkende migratiedienst die futureproof kan werken. 

Deze werkgroep bestaat uitvertegenwoordigers van de beleidscel van de staatssecretaris voor asiel en migratie, medewerkers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, medewerkers van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken en medewerkers van Fedasil.  

De Moor: “Wij pakken dit meteen op. Ik heb geen audit laten uitvoeren om stof te laten vergaren in een kast. Dat het tijd is om digitale systemen op elkaar aan te sluiten is een waarheid die klopt als een bus. E-migration is de toekomst voor alle migratiediensten. Snel en efficiënt procedures doorlopen en snel en efficiënt communiceren met degene die iets nodig heeft van asiel en migratie.”

De audit focuste op de ketenbenadering, het personeelsbeleid en de digitalisering bij de vier diensten. Ook werden er per dienst apart nog een aantal specifieke vragen onderzocht. Het zwaartepunt lag daar bij de Dienst Vreemdelingenzaken waar werd ingegaan op de interne organisatie, de communicatie en gegevensuitwisseling met de burger/migrant en de optimalisatie van de verblijfsprocedures.

Voorbeelden:

  • Om schommelingen in werklast vlot op te vangen moet er gewerkt worden met een pool van medewerkers uit de verschillende diensten die snel inzetbaar zijn waar nodig.
  • Er is nood aan meer samenwerking. De werking van de ene dienst heeft een belangrijke impact op de andere diensten. Daarom moet er een beheersstructuur komen om werkprocessen meer op elkaar te laten aansluiten.
  • Een wordt gebouwd aan een complete nieuwe digitale omgeving: e-migration. Veel stappen in de verblijfsaanvraag gebeuren nog handmatig. Op die manier is er kans op fouten of het verloren gaan van informatie. Doorgedreven elektronische werkprocessen zijn hier een oplossing voor. De medewerkers vragen hier zelf om en willen op een moderne en snelle manier kunnen werken.

Ondertussen is ook de FOD Beleid en Ondersteuning bezig met een spending review van de asiel en migratiediensten, om op zoek te gaan naar mogelijke efficiëntiewinsten. Ook bij die review zijn de diensten nauw betrokken.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.