Werken aan efficiënte procedures – uitvoeren van de audit

Publicatiedatum

Tags

Hervorming

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Vandaag komt de werkgroep 'Audit' van de asiel en migratiediensten voor het eerst samen. Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, wil dat er vaart gemaakt wordt met het uitvoeren van de aanbevelingen uit deze audit. 

De werkgroep moet zich buigen over 2 zaken: de aanbevelingen die uit de audit naar voor zijn gekomen en de uitwerking van een ééngemaakte migratiedienst. Uiteindelijk moeten deze werkzaamheden uitmonden in een blauwdruk voor een goedwerkende migratiedienst die futureproof kan werken. 

Deze werkgroep bestaat uitvertegenwoordigers van de beleidscel van de staatssecretaris voor asiel en migratie, medewerkers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, medewerkers van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken en medewerkers van Fedasil.  

De Moor: “Wij pakken dit meteen op. Ik heb geen audit laten uitvoeren om stof te laten vergaren in een kast. Dat het tijd is om digitale systemen op elkaar aan te sluiten is een waarheid die klopt als een bus. E-migration is de toekomst voor alle migratiediensten. Snel en efficiënt procedures doorlopen en snel en efficiënt communiceren met degene die iets nodig heeft van asiel en migratie.”

De audit focuste op de ketenbenadering, het personeelsbeleid en de digitalisering bij de vier diensten. Ook werden er per dienst apart nog een aantal specifieke vragen onderzocht. Het zwaartepunt lag daar bij de Dienst Vreemdelingenzaken waar werd ingegaan op de interne organisatie, de communicatie en gegevensuitwisseling met de burger/migrant en de optimalisatie van de verblijfsprocedures.

Voorbeelden:

  • Om schommelingen in werklast vlot op te vangen moet er gewerkt worden met een pool van medewerkers uit de verschillende diensten die snel inzetbaar zijn waar nodig.
  • Er is nood aan meer samenwerking. De werking van de ene dienst heeft een belangrijke impact op de andere diensten. Daarom moet er een beheersstructuur komen om werkprocessen meer op elkaar te laten aansluiten.
  • Een wordt gebouwd aan een complete nieuwe digitale omgeving: e-migration. Veel stappen in de verblijfsaanvraag gebeuren nog handmatig. Op die manier is er kans op fouten of het verloren gaan van informatie. Doorgedreven elektronische werkprocessen zijn hier een oplossing voor. De medewerkers vragen hier zelf om en willen op een moderne en snelle manier kunnen werken.

Ondertussen is ook de FOD Beleid en Ondersteuning bezig met een spending review van de asiel en migratiediensten, om op zoek te gaan naar mogelijke efficiëntiewinsten. Ook bij die review zijn de diensten nauw betrokken.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.