Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.

Niet al deze jongeren vragen asiel aan, en zo’n 2/3 van wie een leeftijdstest moet ondergaan blijft na afloop van die test meerderjarig. Dit blijft op hetzelfde niveau als vorig jaar. Voor 2023 betekent dat we nu richting een cijfer gaan van 1440 minderjarigen die asiel aanvroegen ten opzichte van 2308 minderjarigen in 2022. In deze cijfers vallen uiteraard degenen af die na leeftijdstest meerderjarig blijken te zijn.

Er werd afgelopen jaar sterk ingezet in op het duidelijk maken aan jongeren die hier toekomen welke kans ze maken op bescherming. Niet iedereen krijgt hier zomaar asiel. Preventie en informatiecampagnes werpen hun vruchten af.
In Vlaanderen werd ook sterk ingezet op het inperken van de directe steun via het groeipakket op vraag van de Moor. Net zoals kwetsbare jongeren in Vlaanderen krijgen niet-begeleide minderjarigen die in een federale opvang verblijven sedert maart hun groeipakket niet volledig rechtstreeks toegewezen. Dat is een beslissing die door Vlaams Minister voor Welzijn, Hilde Crevits, werd genomen.

Vanaf dit schooljaar wordt 1/3 van de schooltoeslag in plaats het de volledige toeslag rechtstreeks aan de minderjarige toegewezen. De minderjarige verblijft immers in de opvang en die staat in de voor de schoolkosten. “We kunnen niet aanvaarden dat mensensmokkelaars misbruik maken van minderjarigen, en hen onder druk zetten om dat geld af te geven aan hen,” besluit de Moor. Vooral het aantal Afghaanse minderjarigen is sterk gezakt wat wijst op het feit dat smokkelnetwerken reageren op het gevoerde beleid.

Er wordt nog steeds prioritair ingezet op het opvangen van families en kinderen zolang er onvoldoende opvangplaatsen zijn. Al sedert de lente 2023 werden er plaatsen in het opvangnetwerk voorbehouden voor niet-begeleide minderjarigen. Deze beslissing, samen met de beleidsbeslissingen om de toename van niet-begeleide minderjarigen te stoppen zorgen er voor dat er deze winter voldoende opvang is voor niet-begeleide minderjarigen. 

Blijf op de hoogte

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Nicole de Moor: “Het status-quo op vlak van migratie is onhoudbaar. De kans om meer terugkeer te organiseren ligt er, maar de oppositie weigert dit te stemmen en vertraagt vandaag alweer de noodzakelijke wetgeving die we nodig hebben om meer medewerking af te dwingen van mensen die weigeren terug te keren. Maar ik blijf volharden, de wet moet gestemd worden. Het is noodzakelijk om meer escorteurs in te zetten om terugkeer te begeleiden.”

Met uitbreiding project "High Trouble" en gezamenlijke missies naar herkomstlanden wil staatssecretaris de Moor inzetten op de terugkeer van drugscriminelen zonder wettig verblijf"

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, zal prioriteit geven aan de verwijdering van drugsdealers in Peterbos die onwettig in ons land verblijven. Daarom heeft zij beslist om de aanpak met het project ‘High Trouble’ uit te breiden en ook toe te passen op de wijk Peterbos in Anderlecht.

Beschikbare plaatsen in gesloten centra voor terugkeer in realtime zichtbaar

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor gaf vandaag de aftrap voor de ontwikkeling van een nieuwe software om in realtime het aantal vrije plaatsen in de gesloten terugkeercentra te kennen. Het systeem vervangt een wirwar aan verouderde toepassingen en vermindert de administratie waarmee medewerkers van gesloten centra zich bezighouden. De digitale productstudio In The Pocket doet de ontwikkeling.