Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.

Niet al deze jongeren vragen asiel aan, en zo’n 2/3 van wie een leeftijdstest moet ondergaan blijft na afloop van die test meerderjarig. Dit blijft op hetzelfde niveau als vorig jaar. Voor 2023 betekent dat we nu richting een cijfer gaan van 1440 minderjarigen die asiel aanvroegen ten opzichte van 2308 minderjarigen in 2022. In deze cijfers vallen uiteraard degenen af die na leeftijdstest meerderjarig blijken te zijn.

Er werd afgelopen jaar sterk ingezet in op het duidelijk maken aan jongeren die hier toekomen welke kans ze maken op bescherming. Niet iedereen krijgt hier zomaar asiel. Preventie en informatiecampagnes werpen hun vruchten af.
In Vlaanderen werd ook sterk ingezet op het inperken van de directe steun via het groeipakket op vraag van de Moor. Net zoals kwetsbare jongeren in Vlaanderen krijgen niet-begeleide minderjarigen die in een federale opvang verblijven sedert maart hun groeipakket niet volledig rechtstreeks toegewezen. Dat is een beslissing die door Vlaams Minister voor Welzijn, Hilde Crevits, werd genomen.

Vanaf dit schooljaar wordt 1/3 van de schooltoeslag in plaats het de volledige toeslag rechtstreeks aan de minderjarige toegewezen. De minderjarige verblijft immers in de opvang en die staat in de voor de schoolkosten. “We kunnen niet aanvaarden dat mensensmokkelaars misbruik maken van minderjarigen, en hen onder druk zetten om dat geld af te geven aan hen,” besluit de Moor. Vooral het aantal Afghaanse minderjarigen is sterk gezakt wat wijst op het feit dat smokkelnetwerken reageren op het gevoerde beleid.

Er wordt nog steeds prioritair ingezet op het opvangen van families en kinderen zolang er onvoldoende opvangplaatsen zijn. Al sedert de lente 2023 werden er plaatsen in het opvangnetwerk voorbehouden voor niet-begeleide minderjarigen. Deze beslissing, samen met de beleidsbeslissingen om de toename van niet-begeleide minderjarigen te stoppen zorgen er voor dat er deze winter voldoende opvang is voor niet-begeleide minderjarigen. 

Blijf op de hoogte

Medewerkingsplicht bij terugkeer treedt in werking

Vandaag werd de wet op het aanklampend terugkeerbeleid gepubliceerd in het Staatsblad. Wie het land moet verlaten, is voortaan verplicht om mee te werken aan terugkeer. Dat gaat bijvoorbeeld over meewerken aan terugkeerbegeleiding, aan identificatie, de nodige stappen zetten om de noodzakelijke reisdocumenten te verkrijgen, meewerken aan de organisatie van de reis, aan de noodzakelijke medische onderzoeken en aan het overmaken van medische attesten en certificaten.

Staatssecretaris Nicole de Moor veroordeelt met klem geweld tegen kinderen in opvangcentrum in Zutendaal

Nicole de Moor: "Extremisten die kinderen met geweld en vuurpijlen bedreigen gaat echt vele bruggen te ver. Dit zijn niet de buurtbewoners waarmee ik deze week een respectvol gesprek heb gehad. Ik heb begrip voor hún bezorgdheden, maar niet voor dit soort gewelddadige actie."

Geen opvang meer na negatieve asielprocedure

Om de opvangduur structureel te verkorten werd in een aanpassing van de opvangwet voorzien. Wie een definitieve negatieve asielbeslissing krijgt moet de opvang binnen een periode van 30 dagen moeten verlaten. Tot nog toe was het mogelijk om andere procedures op te starten om langer in de opvang te blijven. Vandaag treedt deze wetgeving in voege.