Staatssecretaris de Moor brengt EU ministers samen om versterkte samenwerking rond Dublin procedure te bespreken

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Belgisch staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, organiseerde vandaag een ministeriële vergadering met Europese collegaministers en de Europees Commissaris voor asiel en migratie, Ylva Johansson,over de toepassing van de Dublin Verordening in de Europese Unie. 

De Moor pleit voor een correcte toepassing van de Dublin-regels door alle Europese lidstaten. Een steeds groter wordende groep asielzoekers meldt zich in België die eerder werden geregistreerd in een andere Lidstaat of er een lopende asielprocedure hebben.

De Moor: “Europese solidariteit betekent sterkere grenzen, een eerlijke verdeling van wie nood heeft aan bescherming en gezamenlijke doelstellingen om aan terugkeer te werken van wie uiteindelijk geen bescherming krijgt in de EU. Het rondreizen van mensen van de ene lidstaat naar de andere zal ons systeem blijven onder druk zetten als we dat niet onmiddellijk aanpakken. Iedereen die vandaag rond de tafel zit, is het er over eens dat we een gecontroleerd migratiebeleid moeten nastreven, gebaseerd op de effectieve toepassing van bestaande regels.”

Volgens de Europese asielregels moeten deze mensen hun asielprocedure vervolledigen in de verantwoordelijke Lidstaat, en kunnen ze via een Dublin transfer worden teruggestuurd. Daarvoor zijn echter de medewerking en de correcte opvangfaciliteiten van die verantwoordelijke Lidstaat nodig, en daar knelt vaak het schoentje. Meerdere Lidstaten leggen de deze Dublinregels naast zich neer of antwoorden niet wanneer de diensten om goedkeuring tot terugname van de asielzoeker vragen.

Van alle goedgekeurde Dublin-dossiers in de hele EU werden er in de eerste negen maanden van 2021 slechts 24 procent uitgevoerd. In 2022 gaat het zelfs nog slechter, het percentage zakt naar 17 procent.

Vernieuwde kortere aanpak België

Sedert eind deze zomer hanteert België een vernieuwde aanpak bij de toepassing van deze regels. In het Dublincentrum in Zaventem wordt een versnelde procedure toegepast.  In 2022 heeft de Belgische Dienst voor Vreemdelingenzaken haar inspanningen om Dublindossiers te behandelen gevoelig verhoogd. 13201 beslissingen werden genomen, daarvan werd de helft goedgekeurd en zijn er tot nu 745 personen verwijderd naar de bevoegde lidstaat. Door de vernieuwde aanpak stijgen de cijfers opmerkelijk. In 2020 werden er slechts 454 mensen overgebracht en in 2021 waren dat er 429.

De Moor: “Dit is positief dat de effectieve overdrachten opnieuw stijgen. Sedert de nieuwe kortere procedure en de opening van het Dublincentrum hebben onze diensten het hoogste aantal beslissingen genomen in 2 jaar. Dit resulteerde in November in 113 overdrachten, daar waar het gemiddeld over 70 overdrachten per maand gaat . Maar zonder correcte toepassing van de Dublin-regels door alle Lidstaten kan het Europees asielsysteem niet functioneren. Elke Lidstaat moet zijn fair deel doen, opdat er daadwerkelijke solidariteit kan bestaan.

Hoewel dit voor België hoopvolle resultaten zijn antwoorden heel wat lidstaten niet op de vraag tot terugname. Dit brengt heel wat administratieve last met zich mee als er dan toch overdracht kan georganiseerd worden. Daarenboven wordt de lidstaat waar de asielzoeker verblijft bevoegd en moet deze lidstaat de asielprocedure laten doorlopen. Dit ondergraaft de Europese solidariteit die de basis is van ons gemeenschappelijke asiel en migratiesysteem.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.