Reactie Staatssecretaris de Moor op migratievoorstellen Vooruit

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Ik bekijk voorstellen rond migratie altijd met zeer veel belangstelling. Ik ben blij dat Vooruit ook voorstander is van een gecontroleerd en rechtvaardig migratiebeleid.

Ik ga er dan ook van uit dat ik steun van hen krijg voor de hervormingen die wij uitwerken op Belgisch en Europees niveau. Zoals mijn voorstel voor verplichte inburgering van arbeidsmigranten zodat ze niet langer uitgebuit worden en hun rechten kennen. Ook de fusie tot 1 migratiedienst is iets wat ik al langer op tafel heb gelegd. Ook in het terugkeerbeleid, pleit ik er al langer voor om harder op tafel te slaan, en alle mogelijke hefbomen te gebruiken in onze contacten met herkomstlanden, niet alleen in het visumbeleid (arbeidsmigratie), maar ook in buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Dat is de juiste weg om in te slaan.

Een ambitieuze hervorming in de Europese Unie, die ligt voor. Ik ben blij dat Meneer Rousseau  die voorstellen integraal deelt. Alleen stemt zijn fractie in het Europees Parlement dan wel tegen controles aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Zonder die controles kunnen wij onmogelijk ‘grip’ krijgen op migratie.  

Ik ben wel verbaasd dat Vooruit mensen in onwettig verblijf op een legale manier wil laten werken. Ik heb mij altijd verzet tegen een collectieve regularisatie. Het voorstel van Vooruit om mensen in onwettig verblijf te laten werken staat daar haaks op. Wij zijn gebaat bij een consequent en duidelijk beleid. Wie hier mag zijn, geven we kansen en activeren we op de arbeidsmarkt. Wie hier niet mag zijn, moet terug.  

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.