Instroom van de asielzoekers in november met 1.000 gedaald

Publicatiedatum

Tags

Hervorming

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Het aantal asielzoekers is vorige maand afgenomen. In november vroegen zo’n 1.000 personen minder asiel aan in ons land.

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, werkt continue op maatregelen om de instroom aan asielzoekers naar ons land in te perken. Daarnaast blijft Fedasil, met ondersteuning van andere overheidsdepartementen, zich inspannen om bijkomende opvangplaatsen te voorzien. Daar blijft nood aan zolang niet iedereen een bed heeft. 

Nicole de Moor: “De asielinstroom is aan het dalen. Wie nood heeft aan bescherming en vlucht voor oorlog of politieke vervolging, kan asiel aanvragen in ons land. Het is belangrijk dat we dat recht op asiel beschermen. En net daarom moeten we ook alles op alles zetten om de asielprocedure voor te behouden voor wie bescherming nodig heeft.”

Daar waar in oktober nog zo’n 4.224 mensen asiel aanvroegen is dit in november gedaald tot 3.391 personen. Er is een gevoelige daling door het stopzetten van de Servische visumvrijstelling voor Burundezen op 21 oktober. Ook in december blijft dit aantal dalen. Op haar hoogste piek vroegen 226 Burundezen in 1 week tijd asiel aan in ons land. Vorige week waren dat er nog 39. De Moor ondernam zowel bilateraal als op Europees niveau actie om de asielinstroom via de Westelijke Balkanroute te verminderen. Ook werden er voor andere nationaliteiten online preventie- en informatiecampagnes gelanceerd. Ook blijft België niet-aflatende inspanningen leveren om de ‘Dublinregels’ af te dwingen. Asielzoekers moeten in het land waar ze geregistreerd zijn hun procedure volgen.

Blijf op de hoogte

Medewerkingsplicht bij terugkeer treedt in werking

Vandaag werd de wet op het aanklampend terugkeerbeleid gepubliceerd in het Staatsblad. Wie het land moet verlaten, is voortaan verplicht om mee te werken aan terugkeer. Dat gaat bijvoorbeeld over meewerken aan terugkeerbegeleiding, aan identificatie, de nodige stappen zetten om de noodzakelijke reisdocumenten te verkrijgen, meewerken aan de organisatie van de reis, aan de noodzakelijke medische onderzoeken en aan het overmaken van medische attesten en certificaten.

Staatssecretaris Nicole de Moor veroordeelt met klem geweld tegen kinderen in opvangcentrum in Zutendaal

Nicole de Moor: "Extremisten die kinderen met geweld en vuurpijlen bedreigen gaat echt vele bruggen te ver. Dit zijn niet de buurtbewoners waarmee ik deze week een respectvol gesprek heb gehad. Ik heb begrip voor hún bezorgdheden, maar niet voor dit soort gewelddadige actie."

Geen opvang meer na negatieve asielprocedure

Om de opvangduur structureel te verkorten werd in een aanpassing van de opvangwet voorzien. Wie een definitieve negatieve asielbeslissing krijgt moet de opvang binnen een periode van 30 dagen moeten verlaten. Tot nog toe was het mogelijk om andere procedures op te starten om langer in de opvang te blijven. Vandaag treedt deze wetgeving in voege.