Instroom van de asielzoekers in november met 1.000 gedaald

Publicatiedatum

Tags

Hervorming

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Het aantal asielzoekers is vorige maand afgenomen. In november vroegen zo’n 1.000 personen minder asiel aan in ons land.

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, werkt continue op maatregelen om de instroom aan asielzoekers naar ons land in te perken. Daarnaast blijft Fedasil, met ondersteuning van andere overheidsdepartementen, zich inspannen om bijkomende opvangplaatsen te voorzien. Daar blijft nood aan zolang niet iedereen een bed heeft. 

Nicole de Moor: “De asielinstroom is aan het dalen. Wie nood heeft aan bescherming en vlucht voor oorlog of politieke vervolging, kan asiel aanvragen in ons land. Het is belangrijk dat we dat recht op asiel beschermen. En net daarom moeten we ook alles op alles zetten om de asielprocedure voor te behouden voor wie bescherming nodig heeft.”

Daar waar in oktober nog zo’n 4.224 mensen asiel aanvroegen is dit in november gedaald tot 3.391 personen. Er is een gevoelige daling door het stopzetten van de Servische visumvrijstelling voor Burundezen op 21 oktober. Ook in december blijft dit aantal dalen. Op haar hoogste piek vroegen 226 Burundezen in 1 week tijd asiel aan in ons land. Vorige week waren dat er nog 39. De Moor ondernam zowel bilateraal als op Europees niveau actie om de asielinstroom via de Westelijke Balkanroute te verminderen. Ook werden er voor andere nationaliteiten online preventie- en informatiecampagnes gelanceerd. Ook blijft België niet-aflatende inspanningen leveren om de ‘Dublinregels’ af te dwingen. Asielzoekers moeten in het land waar ze geregistreerd zijn hun procedure volgen.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.