Geen onzekerheid meer voor landbouwers over verblijfsduur seizoenarbeiders

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Seizoenarbeiders uit EU-landen zullen geen vernieuwing van hun verblijf meer moeten aanvragen als ze langer dan drie maanden in ons land werken. Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor zorgt op die manier dat landbouwers meer rechtszekerheid hebben wanneer ze seizoenarbeiders aannemen. Tegelijk vermindert de administratieve werklast voor gemeentes.

Nicole de Moor: “Seizoenarbeiders krijgen meteen een verblijf voor de hele duur van hun plukkaart. We geven landbouwers op die manier duidelijkheid en vermijden dat ze in situaties van onregelmatige tewerkstelling terechtkomen. Met de maatregel besparen we landbouwers administratie en zorgen wij dat zij zich kunnen focussen op hun landbouwactiviteiten.”

Jaarlijks komen ongeveer 50.000 seizoenarbeiders naar ons land om de piekmomenten in de land- en tuinbouw op te vangen. Het grootste deel van hen komt uit Oost-Europa.

Europese seizoenarbeiders die in ons land werken moeten bij de gemeente een tijdelijk verblijfsdocument (bijlage 3ter) aanvragen. Daarmee konden ze tot nog toe tot maximaal drie maanden in ons land verblijven. Sinds dit jaar mogen seizoenarbeiders echter tot 100 dagen werken in de tuinbouw, waardoor ze die periode van drie maanden overschrijden. In principe moesten ze na het verstrijken van de drie maanden een nieuw verblijfsdocument aanvragen bij de gemeente. Deden ze dat niet, dan waren ze onwettig aan het werk.

De Moor vereenvoudigt die procedure. Gemeentes zullen voortaan bijlages 3ter afleveren aan seizoenarbeiders die gelijklopen met de duur van hun plukkaart. Landbouwers hebben op die manier meer rechtszekerheid omdat er geen vergissingen meer kunnen gebeuren waarbij seizoenarbeiders vergeten hun vergunning te verlengen. Voor gemeentes betekent de nieuwe aanpak minder administratieve werklast, omdat zij niet langer de verblijfsdocumenten moeten vernieuwen.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.