de Moor tevreden met engagement Europese Commissie voor hervorming asielbeleid

Publicatiedatum

Tags

Europa

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor is tevreden met het engagement dat de Europese Commissie aangaat voor het realiseren van het Europees migratiepact.

Tijdens de jaarlijkse State of the Union vandaag gaf commissievoorzitter von der Leyen aan dat een akkoord over het migratiepact nog nooit zo dichtbij was en ze riep op om het werk af te maken.

De Moor werkt al langer actief op het Europees toneel om vooruitgang te boeken. Ze bracht verschillende keren Europese ministers rond de tafel om eensgezindheid te bereiken over de noodzakelijke hervormingen van het Europees asielbeleid. Het is de ambitie om in de eerste helft van volgend jaar, tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap, te landen met het pact.

Het Europees migratiepact voorziet een sterkere controle van de buitengrenzen. Asielzoekers uit landen met een lage erkenningsgraad, zullen hun dossier behandeld zien in een snelle grensprocedure. Verder wordt een verplichte spreiding van asielzoekers georganiseerd tussen de lidstaten.

Ook deals met derde landen als Tunesië zullen bijdragen aan een beter beheer van de migratiestromen en van onze grenzen. Net zoals von der Leyen is de Moor voorstander van meer samenwerkingen met derde landen. Cruciaal voor het slagen daarvan is voor haar dat het om een brede samenwerking gaat die niet enkel migratie beslaat, maar ook lokaal kansen creëert via investeringen in onderwijs, energie, etc.

Nicole de Moor: “Europa moet tonen dat het kan beslissen. We moeten met Europa de controle over migratie zelf in handen nemen en niet overlaten aan mensensmokkelaars. Alleen zo kunnen we de asielcrisis in ons land fundamenteel oplossen. Het Europees migratiepact draait om respect voor grenzen en voor mensen. We versterken de controle over onze buitengrenzen, we rekenen op alle lidstaten en zullen beter dan vandaag bescherming kunnen bieden aan wie op de vlucht is voor oorlog of vervolging. Ik zal daar tijdens het voorzitterschap mijn prioriteit van maken.”

Begin juni bereikten de Europese lidstaten een akkoord over het Europese migratiepact. Eerder had ook al het Europees Parlement een positie vastgelegd. Op dit moment lopen onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad. De Moor zet de komende maanden het werk verder om tot een effectieve verordening te komen die gestemd kan worden door het Europees Parlement.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.