de Moor tevreden met engagement Europese Commissie voor hervorming asielbeleid

Publicatiedatum

Tags

Europa

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor is tevreden met het engagement dat de Europese Commissie aangaat voor het realiseren van het Europees migratiepact.

Tijdens de jaarlijkse State of the Union vandaag gaf commissievoorzitter von der Leyen aan dat een akkoord over het migratiepact nog nooit zo dichtbij was en ze riep op om het werk af te maken.

De Moor werkt al langer actief op het Europees toneel om vooruitgang te boeken. Ze bracht verschillende keren Europese ministers rond de tafel om eensgezindheid te bereiken over de noodzakelijke hervormingen van het Europees asielbeleid. Het is de ambitie om in de eerste helft van volgend jaar, tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap, te landen met het pact.

Het Europees migratiepact voorziet een sterkere controle van de buitengrenzen. Asielzoekers uit landen met een lage erkenningsgraad, zullen hun dossier behandeld zien in een snelle grensprocedure. Verder wordt een verplichte spreiding van asielzoekers georganiseerd tussen de lidstaten.

Ook deals met derde landen als Tunesië zullen bijdragen aan een beter beheer van de migratiestromen en van onze grenzen. Net zoals von der Leyen is de Moor voorstander van meer samenwerkingen met derde landen. Cruciaal voor het slagen daarvan is voor haar dat het om een brede samenwerking gaat die niet enkel migratie beslaat, maar ook lokaal kansen creëert via investeringen in onderwijs, energie, etc.

Nicole de Moor: “Europa moet tonen dat het kan beslissen. We moeten met Europa de controle over migratie zelf in handen nemen en niet overlaten aan mensensmokkelaars. Alleen zo kunnen we de asielcrisis in ons land fundamenteel oplossen. Het Europees migratiepact draait om respect voor grenzen en voor mensen. We versterken de controle over onze buitengrenzen, we rekenen op alle lidstaten en zullen beter dan vandaag bescherming kunnen bieden aan wie op de vlucht is voor oorlog of vervolging. Ik zal daar tijdens het voorzitterschap mijn prioriteit van maken.”

Begin juni bereikten de Europese lidstaten een akkoord over het Europese migratiepact. Eerder had ook al het Europees Parlement een positie vastgelegd. Op dit moment lopen onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad. De Moor zet de komende maanden het werk verder om tot een effectieve verordening te komen die gestemd kan worden door het Europees Parlement.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.