Bedrijven die een werknemer vinden, moeten die snel kunnen in dienst laten treden

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

De ministerraad gaat akkoord met de verdere uitbreiding van het digitaal platform ‘Working in Belgium’. Bedrijven die een geschikte werknemer vinden uit het buitenland moeten die snel in dienst kunnen laten treden. Te lange wachttijden leidt tot veel frustratie en verlies van gegeerde werknemers. Jobs waarvoor niemand in België gevonden wordt omdat ze een specifieke opleiding vragen, of er gewoonweg te korten voor zijn blijven zo te lang openstaan en dat leidt tot verlies bij de bedrijven. Door een verdere uitbreiding garanderen we dat wie een gecombineerde vergunning aanvraagt, daar snel een antwoord op krijgt.

Federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor: “Ons migratiebeleid is veel te lang ondoordacht gebleven. Als we door ellenlange ingewikkelde procedures gegeerde werknemers uit het buitenland verliezen, dan voeren we slecht beleid. Grote ondernemingen ondervinden problemen om die mensen aan te werven. Een vlotte afhandeling van de aanvraag om in België te mogen komen werken is essentieel om onze concurrentiepositie te versterken tegenover het buitenland.”

Een lange behandelingstermijn heeft gevolgen voor onze concurrentiële positie ten aanzien van onze buurlanden. Mensen worden gegeerd op de internationale arbeidsmarkt, wie lang moet wachten en andere opties heeft gaat al snel in op een andere jobaanbieiding. Er zijn heel wat tekorten op onze arbeidsmarkt: bedrijven vinden onvoldoende ingenieurs, informatici of onderzoekers.

Federaal vice-minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke“Wanneer ondernemingen in eigen land niemand vinden om bepaalde jobs te bemannen en iemand uit het buitenland willen aanwerven, kon de dossierbehandeling enige tijd duren. Met de ondersteuning van de RSZ aan het platform "Working in Belgium" zorgen we er nu voor dat deze procedures sneller afgehandeld worden. Dit zal ons in de toekomst ook toelaten om betere controles uit te voeren zodat we sociale fraude kunnen voorkomen.”

Vlaams Ministers voor Werk, Jo Brouns: Vlaanderen wil toptalent aantrekken om onze kenniseconomie te versterken en belangrijke investeringen hier te houden. Dankzij de koppeling van de RSZ aan ons digitaal aanvraagloket zullen aanvragen om toptalent hier tewerk te stellen sneller kunnen behandeld worden, én zullen we tegelijkertijd makkelijker fraudegevallen kunnen detecteren.”

Buitenlanders die in België werken moeten via dat platform ‘Working in Belgium’ hun aanvraag om in België te mogen werken indienen. Dit digitaal platform is sedert 2021 in gebruik en zorgt voor een volledige digitale dossierbehandeling. Om sneller een dossier te kunnen behandelen wordt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid nu ook aangesloten op het digitaal platform. Dit platform is ontwikkeld door de federale overheid en de deelstaten.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.