Automatisering inreisverboden zorgt voor striktere controle

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Het bijhouden van de nationale inreisverboden wordt volledig geautomatiseerd. Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, zorgt zo voor een striktere controle. Dit wordt vastgelegd in een nieuwe protocol tussen de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de politie. Samen met waarnemend burgemeester van de stad Dendermonde, Leen Dierick, stelde ze de nieuwe manier van werken voor bij een plaatsbezoek aan Dendermonde. Jaarlijks doet de lokale politie zo’n 100-tal vaststelling van mensen zonder papieren in de stad.

Bij de opmaak van een bevel om het grondgebied te verlaten kan er door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) ook een inreisverbod opgelegd worden. Zo kan de vreemdeling niet terugkeren als hij of zij ons land heeft verlaten. Vandaag verwerkt eerst de DVZ de gegevens en daarna verwerkt de politie deze opnieuw in de Algemene Nationale Gegevens-databank (ANG) of in het Schengen Informatiesysteem (SIS). Met deze nieuwe werkwijze worden alle gegevens bij de politie automatisch gevalideerd. Bovendien gebeurt de registratie nu onmiddellijk, terwijl deze voordien een hele tijd in beslag kon nemen.

Als vreemdelingen niet voldoen aan de voorwaarden om in het land te verblijven kunnen zij een inreisverbod opgelegd krijgen. Deze databank wordt door de politie geraadpleegd als er bijvoorbeeld grenscontroles uitgevoerd worden. Dit is een heel belangrijke tool om efficiënte grenscontroles uit te oefenen en de mensen de toegang tot het grondgebied te weigeren. Maar ook als de politie iemand tegenhoudt moet ze namelijk weten of de persoon in ons land mag verblijven. Zo niet wordt er een aanklampend terugkeertraject opgestart voor die persoon. Bij een aanhouding kan ook meteen alle nuttige informatie verkregen worden over een persoon.

Vorig jaar registreerde de DVZ 2.322 inreisverboden in de ANG databank, en 1.725 inreisverboden in de SIS databank. Zo’n verbod kan voor een jaar gelden, maar ook voor meer dan 10 jaar. Wie een inreisverbod kreeg, kan gedurende die hele periode geen visum meer krijgen, ook niet via een andere lidstaat. Door dit proces te automatiseren kan de politie mensen inzetten op andere cruciale taken en wordt er geen dubbel werk geleverd.

Nicole de Moor: “Hoe strikter we controles kunnen maken, hoe beter. Mensen die geen verblijfsrecht hebben krijgen ook soms een inreisverbod. Hoe sneller de diensten weten dat iemand geen toegang tot het grondgebied heeft, hoe sneller de diensten ook kunnen optreden. Er is nergens volk te veel en hoe meer de politie op straat kan worden, hoe beter voor iedereen. Door de systemen van de Dienst Vreemdelingenzaken en de politie automatisch te koppelen moet de politie maar 1 tiende van de medewerkers meer inzetten om dit op te volgen.”

Waarnemend burgemeester stad Dendermonde, Leen Dierick: “Vanuit het stadsbestuur trachten we steeds onze eigen processen kritisch te bekijken en efficiënter te maken. Ook onze dienst vreemdelingenzaken werkt continu aan verbetering van de eigen werking en werkt ook samen met DVZ aan verfijning van de wetgeving. Vorig jaar werkten zij hiervoor samen met het kabinet van Sammy Mahdi, voormalig staatssecretaris Asiel en Migratie, die beroep wenste te doen op de praktijkervaring van onze stadsmedewerkers. We appreciëren enorm dat de federale overheid en de bevoegde ministers in overleg en in dialoog gaan met de stad en onze medewerkers. Uiteindelijk staan onze medewerkers dagdagelijks in de realiteit, en kennen zij als geen ander wat er beter kan en moet. Het is een hele eer dat zowel de huidige als de vorige staatssecretaris interesse toonden in onze dagelijkse werking. Vanuit de praktijk de werkprocessen bekijken is een goede wederzijdse samenwerking, waarbij de moeilijkheden in de wetgeving beter kunnen gedetecteerd worden waarmee loketmedewerkers geconfronteerd worden.”

De inreisverboden die gelden voor de hele Schengenzone worden geregistreerd in het Schengen Informatiesysteem (SIS), en de inreisverboden voor personen die in de EU mogen verblijven, maar niet op Belgisch grondgebied, worden gesignaleerd in de Algemene Nationale Gegevens-databank (ANG).

 

ANG – Signaleringen van de inreisverboden 

      SIS- Signaleringen van de inreisverboden       

 

Totaal 

1 tot 4 jaar 

5 tot 9 jaar 

10 jaar en + 

Totaal 

1 tot 4 jaar 

 5 tot 9 jaar 

10 jaar en + 

2019 

2.248 

1.186 

622 

440 

1.724 

1.116 

316 

292 

2020 

3.677 

1.826 

1.290 

561 

2.655 

1.523 

754 

378 

2021 

2.579 

1.162 

905 

512 

1.850 

943 

580 

327 

2022 

2.322 

1.250 

694 

378 

1.725 

1.032 

458 

235 

 

 

 

ANG – intrekkingen signalement 

      SIS- intrekkingen signalement       

 

Totaal 

Annulatie RVV 

Verwerven verblijfsrecht 

Andere

Totaal 

Annulatie RVV 

Verwerven verblijfsrecht 

Andere 

2019 

76 

22 

31 

23 

105 

20 

51 

34 

2020 

81 

24 

17 

40 

109 

17 

34 

58 

2021 

84 

26 

22 

36 

127 

24 

60 

43 

2022 

114 

57 

31 

26 

166 

47 

79 

40 

Blijf op de hoogte

Laatste busje met fysieke documenten vertrokken, toekomstvisie voor de migratiediensten

Vandaag is het laatste busje met fysieke documenten/stapels documenten vertrokken van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Dat bespaart maar liefst 5 ton papier per maand. Dat betekent ook het einde van dagelijkse ritten tussen de twee diensten en dat 2 keer per dag. Maar nog beter: de medewerkers van beide organisaties hebben de volledige dossiers nu digitaal ter beschikking.

Nicole de Moor: “Eindelijk sterkere Europese grenzen.”

Het Europees Asiel- en Migratiepact werd vandaag in de ECOFIN-raad finaal goedgekeurd als A-punt (zonder discussie). Daarmee is de laatste stap op wetgevend vlak afgerond. Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, liet er geen gras over groeien en bracht eind april al haar collega-ministers samen in Gent om met de uitvoering van dat Pact vaart te maken. De Europese Commissie stelt in juni haar overkoepelend implementatieplan voor. Elke lidstaat moet vervolgens tegen eind dit jaar een nationaal implementatieplan voorleggen. 

De Moor wil asielaanvragen van Moldaviërs en Congolezen zo snel mogelijk afhandelen

In de eerste vier maanden van dit jaar nam het aantal asielaanvragen uit Congo en Moldavië toe met respectievelijk 22 en 16 procent. Nochtans krijgen asielzoekers uit die landen maar zelden bescherming in ons land. Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor wil die dossiers zo snel mogelijk afhandelen. Sinds 1 februari bestaat daarvoor een fast-trackprocedure.