Activiteitenverslag DVZ 2022: herstel van migratiebewegingen na corona

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) stelde vandaag haar activiteitenverslag voor 2022 voor in de Kamercommissie binnenlandse zaken.

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor: “Ik steef er naar om zoveel mogelijk data over migratie beschikbaar te maken. Zo wordt het publiek debat gevoed met correcte feiten en cijfers. Het verslag van 2022 bevat opnieuw meer data dan dat van het jaar voordien. Wat het meest in het oog springt, naast het recordaantal mensen die vorig jaar bescherming zochten in ons land, is dat migratiebewegingen zich herstellen na de coronaperiode.”

Freddy Roosemont, directeur-generaal DVZ: “Mensen hebben opnieuw de kans, tijd en middelen om te reizen. Zowel het aantal te behandelen visa als het aantal verblijfsaanvragen gaat stevig omhoog.”

Voor de derde keer publiceert DVZ een omstandig activiteitenverslag. Het schetst opnieuw een uitgebreid beeld van de verschillende migratiekanalen, van de strijd tegen irreguliere migratie en van terugkeer.

2022 werd gekenmerkt door een recordaantal mensen die bescherming zochten in ons land. Bijna 64.000 Oekraïners kregen vorig jaar tijdelijke bescherming. Verder kende ons land ook een verhoogd aantal aanvragen van asielzoekers, wat voor een grote druk zorgde op de diensten voor opvang en voor de behandeling van de aanvragen. 

Daarnaast was 2022 een jaar van herstel van migratiebewegingen na de coronaperiode. De omvang van de internationale reisbewegingen voor kort verblijf, die in de jaren 2020 en 2021 vanwege de pandemie gevoelig was gedaald, nam in 2022 langzaam weer de vroegere proporties aan.

Bij lang verblijf (= verblijf langer dan drie maanden) is de grootste stijging te merken bij de aanvragen voor arbeidsmigratie. 13.839 eerste aanvragen voor arbeidsmigratie werden ingediend, tegenover 6.592 in 2021 en 4.231 in 2019. Vorig jaar werden ook 10.526 aanvragen tot verlenging van een gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning ingediend. Precies omwille van het toegenomen belang van arbeidsmigratie van buiten de EU, roept staatssecretaris de Moor vrijdag een interministeriële conferentie samen rond het thema. Ze wil dat de verschillende overheden nauwer samenwerken om uitbuiting tegen te gaan en de integratie van arbeidsmigranten te verbeteren.

Dat uitbuiting een probleem is werd vorig jaar duidelijk, met de  grote groep slachtoffers van economische uitbuiting aangetroffen op een werf van Borealis in Antwerpen. De Dienst Vreemdelingenzaken werkte daarbij mee aan de bescherming van de slachtoffers. 71 slachtoffers in dat dossier kregen een statuut op basis van de procedure mensenhandel en mensensmokkel en werden begeleid door een gespecialiseerd centrum. Zij werken mee aan het gerechtelijk onderzoek naar de verantwoordelijken. In totaal kregen 140 personen in 2022 het statuut van slachtoffer van mensenhandel.

Ook studiemigratie blijft belangrijk. Sinds augustus 2021 kunnen buitenlandse studenten na het einde van hun studies een zoekjaar aanvragen, om in ons land werk te zoeken of een onderneming op te richten. Op die manier kunnen ze een meerwaarde blijven betekenen nadat onze onderwijsinstellingen in hen hebben geïnvesteerd. 1.503 afgestudeerde buitenlandse studenten vroegen in 2022 een dergelijk zoekjaar aan. Sinds dit jaar hebben daarnaast ook buitenlandse onderzoekers aan Belgische onderzoeksinstellingen de mogelijkheid om een zoekjaar aan te vragen na het einde van hun onderzoek.

Link naar het verslag: https://dofi.ibz.be/nl/news/activiteitenverslag-2022 - correctie 04/07/2023 cijfers vrijwillige terugkeer

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.