Vrederechter bevestigt voorstel noodopvang bij Brussels Gewest voor bezetters

Publicatiedatum

Tags

Opvang

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

De vrederechter heeft een beslissing genomen en schept hiermee duidelijkheid. Het is goed dat de vrederechter ons voorstel bevestigt van een week geleden. Er zijn plaatsen in de noodopvang van het Brussels Gewest waar deze mensen opgevangen kunnen worden.

Het is jammer dat de bezetters niet op onze uitgestoken hand zijn ingegaan en toen naar de noodopvang zijn gegaan. Zij hebben tot maandag 27 maart om het gebouw te verlaten. Ik hoop dat niet tot een ontruiming moet komen.

De regering spant zich continue in om opvangplaatsen vrij te maken voor asielzoekers die nieuw toekomen in ons land. Er zullen meer mensen uit het netwerk stromen door de genomen maatregelen in de migratiedeal. Daarnaast blijven wij pistes zoeken om extra plaatsen te openen. De instroom in de Europese Unie blijft hoog en dat proberen wij op Europees niveau ook aan te pakken. Er is dringend nood aan een aanpassing van de regels. Een opvangplaats afdwingen via een bezetting kan niet, dat is niet rechtvaardig tegenover anderen die op de wachtlijst staan.

De opvangwet schrijft volgend voor: dat de begunstigde van de opvang, wanneer de normaal beschikbare opvangcapaciteit tijdelijk uitgeput is, in geval van sterk verhoogde instroom van asielzoekers gehuisvest worden in een noodopvangstructuur. In dat geval geniet hij een beperkte maatschappelijke begeleiding. Het verblijf in een dergelijke structuur kan slechts voor een zo kort mogelijke redelijke termijn.

Asielzoekers krijgen een plaats bij Fedasil op basis van een chronologische volgorde en zodra er een plaats beschikbaar is in het netwerk van Fedasil. Enkel kwetsbaren kunnen sneller een plaats krijgen.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.