Vrederechter bevestigt voorstel noodopvang bij Brussels Gewest voor bezetters

Publicatiedatum

Tags

Opvang

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

De vrederechter heeft een beslissing genomen en schept hiermee duidelijkheid. Het is goed dat de vrederechter ons voorstel bevestigt van een week geleden. Er zijn plaatsen in de noodopvang van het Brussels Gewest waar deze mensen opgevangen kunnen worden.

Het is jammer dat de bezetters niet op onze uitgestoken hand zijn ingegaan en toen naar de noodopvang zijn gegaan. Zij hebben tot maandag 27 maart om het gebouw te verlaten. Ik hoop dat niet tot een ontruiming moet komen.

De regering spant zich continue in om opvangplaatsen vrij te maken voor asielzoekers die nieuw toekomen in ons land. Er zullen meer mensen uit het netwerk stromen door de genomen maatregelen in de migratiedeal. Daarnaast blijven wij pistes zoeken om extra plaatsen te openen. De instroom in de Europese Unie blijft hoog en dat proberen wij op Europees niveau ook aan te pakken. Er is dringend nood aan een aanpassing van de regels. Een opvangplaats afdwingen via een bezetting kan niet, dat is niet rechtvaardig tegenover anderen die op de wachtlijst staan.

De opvangwet schrijft volgend voor: dat de begunstigde van de opvang, wanneer de normaal beschikbare opvangcapaciteit tijdelijk uitgeput is, in geval van sterk verhoogde instroom van asielzoekers gehuisvest worden in een noodopvangstructuur. In dat geval geniet hij een beperkte maatschappelijke begeleiding. Het verblijf in een dergelijke structuur kan slechts voor een zo kort mogelijke redelijke termijn.

Asielzoekers krijgen een plaats bij Fedasil op basis van een chronologische volgorde en zodra er een plaats beschikbaar is in het netwerk van Fedasil. Enkel kwetsbaren kunnen sneller een plaats krijgen.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.