Vertrekcentrum Steenokkerzeel in laatste rechte lijn naar bouw

Publicatiedatum

Tags

Terugkeer

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Vandaag boog de werkgroep infrastructuurplan terugkeer zich over de offertes die drie aannemers indienden voor de realisatie van het nieuwe vertrekcentrum in Steenokkerzeel. Daarmee wordt de laatste rechte lijn ingezet voor de bouw van dat centrum. De komende maanden wordt met die aannemers verder onderhandeld en uiterlijk tegen mei 2024 volgt de definitieve gunning.

Eens alle procedures rond zijn om een gedwongen terugkeer te organiseren moet dit efficiënt en snel kunnen gebeuren. In het centrum in Steenokkerzeel zullen mensen die gedwongen worden teruggestuurd voor korte tijd worden vastgehouden om van daaruit een snelle terugkeer naar het herkomstland mogelijk te maken. Zo is er minder kans dat de terugkeer alsnog mislukt.  Vorig jaar slaagde de Dienst Vreemdelingenzaken er opnieuw in om opnieuw hogere terugkeercijfers voor te leggen, daarvan keert 63 procent van de terugkeerders via een gesloten centrum terug. Dit ondanks het feit dat een aantal landen weigeren mee te werken om hun burgers terug te nemen. 

Nicole de Moor: “Wie leeft in onwettig verblijft, eindigt in miserie. Personen hebben de verantwoordelijkheid om gevolg te geven aan hun bevel om het grondgebied te verlaten. We zetten in de eerste plaats in op vrijwillige terugkeer maar mensen die dat blijven weigeren sturen we gedwongen terug. Vorig jaar lanceerden we een terugkeerplan dat voorziet in drie bijkomende gesloten centra en een vertrekcentrum. Voor Steenokkerzeel zijn we nu in de laatste rechte lijn naar de bouw.”

Het aanklampend terugkeerbeleid vraagt bijkomende infrastructuur om een betere, snellere en menselijkere begeleiding van personen in onwettig verblijf mogelijk te maken. Naast het vertrekcentrum in Steenokkerzeel worden drie nieuwe gesloten terugkeercentra voorzien in Zandvliet, Jumet en Jabbeke. Dat laatste komt ter vervanging van het bestaande gesloten centrum in Brugge. In december worden de aanbestedingen voor de gesloten centra in Jabbeke en Jumet voorgelegd aan de ministerraad.

De realisatie van de nieuwe terugkeercentra wordt opgevolgd door de werkgroep infrastructuurplan terugkeer, met daarin vertegenwoordigers van de Dienst Vreemdelingenzaken, de Regie der Gebouwen en de respectievelijke voogdijministers. Om de bouw van de gesloten centra te versnellen, financiert de Moor sinds dit jaar via haar departement vijf architecten bij de Regie der Gebouwen. Voor het project Vertrekcentrum Steenokkerzeel werd sinds juli 2022 een architect aangesteld als projectmanager die het geheel in goede banen moet leiden. Op die manier werd snel werk gemaakt van de lancering van een openbare opdracht voor de bouw van dit vertrekcentrum.

Terugkeerbegeleiding

Met de migratiedeal die de Moor in maart sloot binnen de regering zorgde ze ook al voor een wettelijke versterking van het aanklampend terugkeerbeleid. Zo wordt een medewerkingsplicht voor terugkeer ingevoerd en wordt de pool van escorteurs uitgebreid voor het organiseren van gedwongen terugkeer.

Het aanklampend terugkeerbeleid voorziet in grondige begeleiding van mensen die het land moeten verlaten, om vrijwillige terugkeer aan te moedigen. Intussen is een netwerk uitgebouwd van 41 terugkeerloketten op 21 locaties voor terugkeerbegeleiding en vijf terugkeerloketten waar de begeleidingsgesprekken en de uiteindelijke terugkeer  georganiseerd worden. Dit jaar openden loketten in onder meer Kortrijk, Genk, Herentals en Aalst.

De Moor: “Geen woorden maar daden. Dat is voor mij het belangrijkste. In het verleden werden mensen die een bevel kregen om het grondgebied te verlaten aan hun lot overgelaten. Met ons aanklampend terugkeerbeleid volgen we iedereen die te horen krijgt dat hij het land moet verlaten vanaf dag 1 op. Daarbij worden altijd verschillende mogelijkheden bekeken, maar voor sommigen is gedwongen terugkeer de enige optie.”

Het Terugkeerplan is een plan met een strategische langetermijnvisie dat grote infrastructuurprojecten omvat. Voor dit soort projecten moet er ook vandaag al gewerkt worden om in de toekomst tijdig te kunnen bouwen. Dat begint met het maken van plannen, bestekken opmaken, omgevingsvergunningen aanvragen, informatiesessies voor de buurtbewoners en dergelijke meer.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.