Uitvoering Winterplan Fedasil

Publicatiedatum

Tags

Opvang

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

De ministerraad keurde vandaag twee maatregelen goed op voorstel van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor. Deze maatregelen kaderen in de verdere uitvoering van het Winterplan. Dit gaat om de uitbreiding van de opvang en begeleiding van asielzoekers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de verlenging van interim-arbeid bij Fedasil.

Opvangconventie Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De opvangconventie met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt uitgebreid met 500 plaatsen. Asielzoekers die op de dag van hun registratie geen opvang kunnen krijgen bij Fedasil worden toegeleid naar de daklozenopvang. Om de wintermaanden door te komen wordt deze capaciteit uitgebreid.

In december 2022 sloot Fedasil deze opvangconventie af. Er werd toen voorzien om 1.200 humanitaire plaatsen te financieren met federale middelen. In 16 juni 2023 werd dit aantal verhoogd tot 1.500. Hier komen nu nog 500 plaatsen bij waardoor het totaal aantal plaatsen in de opvangconventie op 2.000 plaatsen komt.

Interim-arbeid bij Fedasil

De verlenging en uitbreiding van interimarbeid bij Fedasil is nodig om voldoende personeelsleden te vinden om te opvangcentra te bemannen. Zo kunnenmensen die afwezig zijn op deze manier vervangen worden. Interimarbeid wordt ook mogelijk voor vacatures die openstaan op de hoofdzetel van Fedasil.

Maandag opent het opvangcentrum in Grimbergen. Daar zullen kwetsbare asielzoekers worden opgevangen die onder andere een medische problematiek hebben. Hier werd lang gezocht naar voldoende personeel alvorens het centrum te kunnen openen.

Er zijn nog 120 openstaande vacatures bij Fedasil. Binnenkort worden er ook vacatures gelanceerd voor de hoofdzetel die gaan van HR-beleid, financiën, overheidsopdrachten, ICT tot managementondersteuning.

Nicole de Moor: “Mensen die asiel zoeken in ons land moeten terecht kunnen in een opvangcentrum. Deze zomer werd een winterplan goedgekeurd, en sinds september kwamen er 1.275 plaatsen bij. In augustus trok ik aan de alarmbel, en ik heb toen de moeilijke beslissing genomen om tijdelijk geen alleenstaande mannen meer op te vangen, zodat we in de winter geen families met kinderen op straat zouden zien. Dat is tot nu toe ook gelukt. Voor wie vandaag geen opvang krijgt bij Fedasil breiden we daklozenopvang in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit. Maar we kunnen dit niet oplossen met enkel maar meer opvangplaatsen. De instroom moet echt omlaag, en daarom hamer ik zo op de hervorming van het Europees migratiebeleid. Enkel met dat Migratiepact dat voorziet in betere controle aan de grenzen zullen we opnieuw iedereen kunnen opvangen.”

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.